Proto se rozhodli využít přípravy zákona o elektronických komunikacích, do kterého chtějí prosadit řadu ustanovení, jež by měly službám usnadnit zejména telefonické odposlechy.

Návrhem zákona, který vypracoval ministr informatiky Vladimír Mlynář (US-DEU), by se v příštích týdnech měla zabývat vláda. Již nyní ale někteří politici dávají najevo, že s tak rozsáhlými změnami nelze počítat.

"Nechceme nové pravomoci, ale potřebujeme v praxi některé prostředky, které by nám umožnily efektivně reagovat na možné krizové situace vyplývající z globální teroristické hrozby," zdůvodnil na dotaz Práva rozsáhlé návrhy civilní kontrarozvědky (BIS) její mluvčí Jan Šubert. Podle něj jsou kontrarozvědce některé možnosti upírány, což jí značně ztěžuje činnost.

Na komplikace odkazuje i šéf civilní rozvědky František Bublan. "Pro svou činnost potřebujeme informace z elektronických komunikací, bez nichž se neobjedeme," řekl Právu. Dodal, že podobné pravomoce jsou v mnohých zemích běžné. Bublan připomněl, že výhodnější řešení by podle něj bylo připravit zvláštní protiteroristický zákon, o kterém se původně uvažovalo. xxx Od tohoto řešení ale nakonec vládní politici ustoupili a rozšíření kompetencí zpravodajských služeb by tak mělo začít právě zákonem o elektronických komunikacích.

Co zpravodajci také požadují

  • přerušení elektronické komunikace v určitém místě a na určitou dobu, neboli shození mobilní sítě
  • povinnost provozovatelů mobilních sítí zajistit na vlastní náklady odposlech a záznam zpráv pro potřeby tajných služeb
  • nepřetržitý a dálkový přístup do databáze telefonního seznamu všech účastníků, včetně těch, kteří uveřejnění odmítli
  • aktualizace tohoto seznamu každé tři měsíce a jeho předání v elektronické podobě
  • předávání údajů k předplatným telefonním kartám

Vidím: Jsou to jejich sny

"Myslím, že se služby snaží do návrhu vtělit všechny své i utajené sny a jsem přesvědčen, že jsme ochotni jim kývnout možná tak na desetinu požadavků," řekl Právu předseda sněmovního výboru pro obranu a bezpečnost Jan Vidím (ODS). Zpravodajci však namítají, že pokud mají plnit úkoly, které se od nich očekávají, potřebují k tomu určité nástroje. Např. ke shození sítí mluvčí Šubert uvedl, že služba by tak mohla reagovat na informaci o hrozbě odpálení bomby mobilem. K bezplatnému zajištění odposlechu zase říká Bublan: "Jsme přece státní orgán, který dbá na bezpečnost země a jejích občanů."

Hlavním argumentem tajných služeb pro požadavek získat údaje o předplacených kartách je to, že sice nezjistí jméno účastníka, ale i data o aktivaci a používání karty jsou pro zpravodajce důležité. "Je nezbytné, aby BIS měla přístup ke všem takovým datům, která povedou k identifikaci subjektu. Jedním z nich je umožnění přístupu k výpisu ze základové stanice," uvedli ve svých připomínkách zástupci kontrarozvědky.

Služba se současně brání tomu, aby musela provozovatelům mobilních sítí prokazovat oprávněnost svých požadavků na odposlechy a získávání souvisejících údajů. "Pokud má operátor pochybnosti, může se obrátit na kontrolní orgán Poslanecké sněmovny," argumentují představitelé BIS.