Opatření se týkají primárně Příbramska, Kolínska a Jesenicka, uvedla v pátek mluvčí  Úřadu práce ČR Kateřina Beránková. Na Jesenicku napáchala podle odhadů voda škody za 90 miliónů korun. Zhruba třetina škod připadá na poškozené či zničené komunikace.

„Starosty informujeme e-mailem, telefonicky i osobně o naší připravenosti poskytnout jim potřebnou pomoc. Jsme schopni zajistit jim v rámci veřejně prospěšných prací (VPP) potřebné pracovníky na odstraňování škod a maximálně zkrátit řízení, která s touto agendou souvisejí,” doplnila generální ředitelka Úřadu práce ČR Marie Bílková.

Některé obce, jako Písečná na Jesenicku, již nabídky využily. Jinde, například v Kamýku nad Vltavou, budou potřeby specifikovat v příštích dnech.

O finanční pomoc ve složité situaci mohou požádat i lidé, kterým voda vzala či poškodila majetek. Maximální výše dávky činí 15násobek částky životního minima pro jednotlivce, tedy 51 150 korun.