Nelze se divit nikomu, kdo tvrdí, že se mu při takových zvěstech otvírá kudla v kapse.

To je ovšem především záležitost emocí. Rozum naopak nic nepřesvědčí, že by kupříkladu návrh ministra Šimonovského považovat sebemenší množství alkoholu za volantem za trestný čin takovým případům zabránil. Ostatně máme tu i statistiky, které nás poučují, že nejmenší množství nehod zaviňují britští řidiči, byť jim jejich liberální zákony menší množství alkoholu před jízdou dovolují, zatímco naše silnice patří k nejnebezpečnějším a alkohol bývá při nehodách více než častým spoluviníkem.

Jistý rozdíl jistě najdeme v samotné národní mentalitě, k pověstné slušnosti britských řidičů však jistě přispívá zejména fakt, že se zde neslušnost nevyplatí. Policisté tam sice nevybírají pokuty, ale důsledně přestupky registrují a pachatelé hned druhý den stojí před soudem. A ten soud - považte - má takovou vážnost, že se sotvakdo odváží nepřijít! To není jako v Kocourkově, kde se i pachatelé mnohem vážnějších činů mohou vyhýbat trestu tak primitivním trikem, jakým je nepřevzetí předvolání.

Jak vidno, nejde jen o to, jak přísné jsou předpisy a jak těžké jsou tresty za jejich nedodržení. Jde především o to, aby každý, kdo předpis poruší, měl jen nepatrnou naději, že jeho přestupek zůstane nepovšimnut nebo nepotrestán. Což v tuzemsku - pokud zrovna neprobíhá nějaký ten Kryštof - zní skoro směšně.

Zkusme si však představit ten ideální případ, známý z civilizovanějších zemi: policie měří rychlost, registruje doslova každého přestupníka, a nezdržuje se vybíráním pokut na místě (přičemž jednoho chytne a sedm nechá ujet). Pak nastoupí správní řízení a... A zkusme si představit, za jak dlouho by takový nápor agendy naše ouřady zvládly.

Tvrdší předpisy a tresty, budiž - ale jezdí se v Praze pomaleji od časů, kdy máme místo šedesátky padesátku? Nejde o jednotlivá opatření, jde o systém - a systém je u nás tak sklerotický, že často stačí jen zahodit ten papírek, co byl za stíračem. A divíme-li se, že Bulawa dostal jen tři roky, co je to proti tomu, že před svým vražedným deliktem spáchal přes třicet přestupků a dvakrát měl řidičský průkaz v čistírně kvůli alkoholu!

PRÁVO 9. června