Česká republika je státem střední velikosti s omezenými zdroji. Její moc v globálním měřítku vždy bude limitovaná. Může však mít enormní vliv, pakliže bude tam, kde se rozhoduje, a bude náležitě kvalifikována.

Můžeme se pyšnit solidním vzděláním, kvalitní vědou a výzkumem. Disponujeme vysokým lidským potenciálem. Je pouze třeba umět toto vše užívat. Izolovaná pozice není pro ČR výhodná. EU je pro nás příležitost, kterou musíme využít tím, že propojíme evropské finanční, intelektuální a organizační zdroje ve prospěch ČR.

Evropská unie, aniž by musela, poskytla miliardové částky na pomoc při likvidaci našich povodní. Za další miliardy z evropských fondů byly vystavěny čističky, kanalizace a realizovány další mnohé projekty. Otevírají se nám strukturální fondy. A to ani nehovořím o možnostech volně cestovat, v zahraničí studovat a leckde i pracovat.

Jsem přesvědčen, že pokud chceme uchovat evropský způsob života, který je založen na sociálním státu, koncepci demokratické správy, ekonomické efektivnosti a sociální citlivosti, je nutná evropská integrace.

Je zásluhou sociálnědemokratických stran, že z původně liberálního evropského konceptu vznikl koncept sociálně-liberální, opírající se jak o svobodný trh či společnou zahraniční politiku, tak o ochranu sociálních práv občanů. Být spotřebitelem, pacientem či důchodcem je výhodnější uvnitř Evropské unie než vně. V době globalizace, sílící ekonomické konkurence, je nezbytné uchránit výdobytky spolehlivého sociální státu zejména pro ty, kteří jsou ve střetu s bezohledným trhem handicapováni.

Myšlenky solidarity se slabšími a rovnosti výchozích pozic jsou platné i na počátku třetího tisíciletí. Z těchto všech úvah pak vychází postoj ČSSD, nakloněný procesu evropské integrace a účasti naší země v jejím hlavním proudu.

Evropští sociální demokraté vykládají Evropskou unii jako společenství na obranu zájmů malých a středních států. Těm nejvíce záleží na přesně daných a dodržovaných pravidlech, která je mohou v případě nutnosti zaštítit před zájmy zemí větších a mocnějších. Proto je tak důležitá rozprava o evropských institucích a smlouvách.

Sotva budou sečteny hlasy občanů účastnících se v zemích EU voleb do Evropského parlamentu, sejde se v polovině června Mezivládní konference členských států EU, aby se pokusila dotáhnout k závěru jednání o Evropské ústavní smlouvě. Ta vedle rekodifikace složitého systému smluv přináší kvalitativně dokonalejší systém institucí.

Evropský parlament získává pevnější pozici a silnější slovo, zvýšena bude efektivita práce Evropské komise. Výraznější možnost zasahovat do evropské legislativy získají i parlamenty členských zemí. Tím se odstraňují hlavní nedostatky pociťované již od vzniku EU. Posilují se práva každého Evropana (obdobná s právy, jaká měli občané doposud jen ve svém vlastním státě), do hry vstupuje evropský ombudsman i možnost vyžádat si vypsání plebiscitu.

ČSSD je přesvědčena, že výsledná podoba evropské ústavní smlouvy by měla být v České republice schválena referendem. Ne snad proto, že bychom se zbavovali národní suverenity, ani proto, že by vedla k novému zásadnímu přenosu kompetencí. Suverenitu neztrácíme, nýbrž dobrovolně sdílíme, a k zásadnímu přenosu kompetencí došlo již před naším vstupem do EU.

Náklonnost ČSSD k referendu souvisí s přesvědčením, že má být zavedeno všeobecné referendum, protože občané mají o nejdůležitějších otázkách rozhodovat přímo. Proto také vláda znovu předloží návrh zákona o všeobecném referendu. Občané mají právo se s tím, v jakém systému žijí, identifikovat. No a v případě postupující evropské integrace to platí dvojnásob.

Paavo Lipponen, předseda parlamentu a soc. dem. Finska, tedy země, která nám může být v evropském rámci vzorem, při nedávné návštěvě ČR prohlásil, že "nelze být Evropanem jen napůl". ČSSD podporuje evropskou integraci jednoznačně, bez jakýchkoli vytáček. Bližší než slova jsou nám navíc činy - například když Libor Rouček pomohl zajistit financování železničního tahu Praha-České Budějovice-Linec z evropských zdrojů, nebo když Richard Falbr na evropské půdě opakovaně hájí zájmy odborového hnutí. V tomto se nezměníme. A úspěch Evropské unie již vždy budeme vnímat jako úspěch České republiky a naopak.

(Autor je předsedou vlády a ČSSD)

PRÁVO 9. června