Poslanci upravili novelu podle doporučení kontrolního výboru, s nímž souhlasil i prezident NKÚ Miloslav Kala. Původní předlohu Kala kritizoval, vedla by podle něho spíše k omezení pravomocí úřadu.

Skupina poslanců chtěla, aby NKÚ kontroloval kromě jiného hospodaření s majetkem krajů i obcí, příjmy a výdaje jejich rozpočtů ale jen z hlediska souladu se zákony. Kontrolovat měl taky hospodaření s majetkem veřejných institucí, o nichž tak stanoví zákon, a to v zákonem stanoveném rozsahu.

Kritiku budil i pozměňovací návrh ústavně-právního výboru, o němž už Sněmovna nehlasovala. Byl podobný jako předloha kontrolního výboru s rozdílem, že u firem s podílem státu, krajů nebo obcí by úřad mohl prověřovat pouze výkon vlastnických práv. Ústava nyní uvádí, že NKÚ kontroluje hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu.

Podobnou novelu Senát v minulosti zamítl

Některým poslancům a senátorům se nelíbí to, že různé státní instituce mnohdy prověřují stejnou záležitost a přitom leckdy s protichůdnými závěry. Nynější mnohačetné prověrky stejných věcí různými úřady v obcích a městech byly jedním z argumentů, proč Senát už v minulosti zamítl obdobnou novelu.