Kalousek namítá, že se vláda sice přihlásila k fiskálnímu kompaktu, vyjednala si ale výjimku, která jí umožňuje ignorovat články tři a čtyři, tedy nutnost zavedení dluhové brzdy a snižování strukturálního deficitu.

„Takový postup postrádá smysl. Je srovnatelný s přístupem Československé socialistické republiky, kdy se komunisté přihlásili v 70. letech k mezinárodní úmluvě o dodržování lidských práv,“ srovnal Kalousek současný stav.

Nabídl proto vládě, že pokud mezi prvním a druhým čtením v Poslanecké sněmovně oznámí evropským institucím, že se bude řídit všemi články smlouvy, podpoří TOP 09 všechny její návrhy rozpočtu až do konce volebního období bez dalších podmínek a bez ohledu na personální složení kabinetu.

„Pokud tak vláda učiní, může počítat nejen s podporou TOP 09 při ratifikaci fiskální smlouvy, ale i s podporou všech návrhů zákonů o státním rozpočtu, které budou s touto smlouvou v souladu. TOP 09 je ochotna tento závazek stvrdit s vládní koalicí i písemně, a tudíž je připravena o jeho textu s vládou jednat,“ řekl Kalousek.

ČSSD Kalouskovi nevěří

Upozornil také na paradoxní situaci, kdy Nečasova vláda k fiskálnímu paktu nikdy nechtěla přistoupit, ale důsledně podle něj postupovala, zatímco Sobotkova vláda k paktu přistoupila, ale podle Kalouska se jím neřídí.

Vládní poslanci Kalouskovu nabídku neberou příliš vážně. „Jsem přesvědčen, že to není vážně myšlená nabídka,“ řekl šéf poslanců ČSSD Roman Sklenák a uvedl, že v době, kdy byl Kalousek ministrem financí, předpokládal ve svých výhledech vyšší strukturální deficit, než s jakým počítá fiskální pakt. „Takže je zřejmé, že tento jeho návrh je pouze účelový,“ uvedl.

Podobně se k němu staví také předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Ten prý teprve čeká na oficiální nabídku a pak o ní mohou poslanci diskutovat. „Doufám, že to není další pokus o vtip,“ prohodil směrem ke Kalouskovi.