Antisemitských textů, webů, obrázků a videí pracovníci židovské obce loni zaznamenali 156, v roce 2012 to bylo 82 projevů. Od roku 2008, kdy našli na internetu těchto projevů 28, je nárůst více než pětinásobný.

Fyzické útoky s antisemitským motivem za loňský rok židovská obec eviduje tři, které se týkaly majetku, a jeden týkající se osoby – šlo o psychickou a fyzickou šikanu židovského žáka na střední škole v Přelouči.

Roste počet populistů

Zprávu vydává židovská obec každý rok. "Zpráva o projevech antisemitismu upozorňuje na znepokojivé prvky. Z jejího celkového vyznění vyplývá, že antisemitismus česká společnost nepřijímá kladně a s tolerancí," uvedla Eva Lorencová, první místopředsedkyně Židovské obce v Praze.

Projevy na internetu mají nejčastěji charakter klasického rasového antisemitismu či konspiračních teorií hovořících o ovládání světa či systému Židy a jimi ovládaných institucích. Nárůst nenávistných projevů dávají autoři zprávy do souvislosti mimo jiné s proizraelskou politikou české vlády, ale i s vnímáním společenských a ekonomických problémů většinovou společností.

Ve srovnání s Maďarskem nebo Francií, kde se nenávistné projevy vůči Židům etablovaly i ve veřejném životě, je však situace v ČR poklidná. Nebezpečím je ale podle zprávy nárůst počtu populistických politických stran používajících radikální národnostní rétoriku.