Zkouška z češtiny je povinná pro všechny. Jako druhý předmět si vybralo 36 procent studentů matematiku. Ostatní budou maturovat z cizího jazyka, přičemž 86 procent z nich si vybralo angličtinu.

Písemné zkoušky potrvají do 13. května, výsledky dostanou školy 16. května. V ten den také začínají ústní zkoušky státní maturity. Protokol s celkovými výsledky by žáci měli mít do 16. června. Kromě státních maturit si školy pořádají také vlastní, takzvané profilové maturity z odborných předmětů.

Náklady na letošní zkoušky jsou 154 miliónů korun, díky zmenšení administrativy je to asi o sedm miliónů méně než loni.