Akci pořádají Institut Terezínské iniciativy a Nadační fond obětem holokaustu. Tématem letošního čtení je židovské a romské vzdělávání v předválečném Československu a v protektorátu Čechy a Morava.

KOMENTÁŘE DNE:

Rozvrácená společnost? - Nad důsledky migrační krize se zamýšlí Thomas Kulidakis - Čtěte zde >>

Součástí akce v PrazeBrně bude výstava studentských prací vítězů soutěže Jom ha-šoa, letos na téma Mít své místo – Židé a Romové – naši spolužáci před holokaustem a dnes.

Veřejné připomínky se zúčastní pamětníci holokaustu, známé osobnosti veřejného a kulturního života, představitelé židovských i romských organizací a všichni ti, kterým památka obětí holokaustu není lhostejná.

Má připomenout smrt šesti miliónů Židů

Svou účast na pražském čtení přislíbili ministr Jiří Dienstbier, izraelský velvyslanec Gary Koren, viceprezident Mezinárodního osvětimského výboru Felix Kolmer, starostka Prahy 2 Jana Černochová nebo prezident Výboru pro odškodnění romského holocaustu Čeněk Růžička.

Den památky obětí holokaustu, hebrejsky Jom ha-šoa, je 27. dnem měsíce nisan v židovském kalendáři, což připadá na počátek jara. Je připomínkou šesti miliónů Židů, kteří zahynuli během holokaustu. V Izraeli je tento den státním svátkem. Datum se vztahuje k výročí povstání ve varšavském ghettu.