Předseda SORČ Tomáš Magnusek pro Novinky uvedl: "Z našich internetových stránek jsme již spot stáhli a poslali jsme okamžitě žádost do České televize, aby náš spot už nevysílala. Mailem jsme rozeslali omluvu médiím a v pondělí pošleme omluvný dopis manažerce skupiny i vydavateli, firmě Universal."

Z televize však spot zmizí až příští pondělí. "Domluvili jsme se, že to bude staženo od pondělka, protože bloky se spoty jsou již zkompletovány a předány," uvedl Nikolaj Savický z České televize. Spot s písničkou Ready Kirken tedy nezazní až v posledních dvou blocích.

Ready Kirken nechtějí být spojováni se stranami

Zdroj z Universalu, který si nepřál být jmenován, pro Novinky uvedl: "Ready Kirken nechtějí být spojování s žádnou politickou stranou, kdysi odmítli koncertovat pro ODS. Ta však už uvedla jméno souboru na plakátech a musela se jim za to omluvit. Skupina nepožaduje odškodné, stačí ji stažení klipu a spokojí se s omluvou v médiích."

Ve stanovisku souboru se uvádí: "Skupina prohlašuje, že se cítí být poškozena, neboť se v minulosti nikdy politicky neangažovala, vyjma jediné akce, a to koncertu S komunisty se nemluví. Tuto akci si skupina sama vybrala na základě její myšlenky a lidí, kteří za samotnou akcí stáli."

Píseň byla stažená z internetu

Předseda strany Tomáš Magnusek dále uvedl, že píseň nemá z CD, ale že ji autoři spotu stáhli z internetu: "Jednali jsme v dobré víře s tím, že stačí uhradit poplatky Ochrannému svazu autorskému." Dodal, že skupina nemá a nikdy ani neměla se stranou nic společného.