Podle odborníků jde o běžnou praxi, která se uplatňuje zejména při obchodech s vojenským materiálem.

O důvěrnosti dvacetimiliardového obchodu svědčí i fakt, že vláda se ve středu návrhy smluv zabývala na uzavřeném jednání, kdy je vyloučena přítomnost úředníků, kteří se jinak zasedání kabinetu účastní. Ministr obrany Miroslav Kostelka pak pouze bez bližšího vysvětlení uvedl, že ministři jednání přerušili proto, aby měli více času na prostudování dokumentů.

Právě závazek ochrany informací je obsažen v textu Memoranda o porozumění, které chce vláda spolu se smlouvou o pronájmu a o průmyslové spolupráci podepsat v příštích týdnech.

Rozsah utajovaných informací kolem pronájmu stíhaček by měl ještě detailně stanovit dodatek k již sjednané bezpečnostní dohodě mezi českým a švédským ministerstvem obrany, který si vynutili v průběhu vyjednávání Švédové.

"Se všemi informacemi, které vzniknou v průběhu provádění memoranda nebo kontraktu, se dále bude zacházet na základě principu need to know, což znamená, že budou přístupné pouze těm osobám, které je nezbytně potřebují pro plnění závazků vyplývajících z memoranda nebo kontraktu," zdůvodňuje ministr obrany závěrečné ustanovení dokumentu, podle kterého budou informace spojené s obchodem chráněny i po ukončení platnosti memoranda.

Zákon umožňující uzavřít smlouvu na pronájem gripenů přímo mezi českým ministerstvem obrany a švédskou stranou bez prostředníka ve čtvrtek podepsal prezident Václav Klaus. [celá zpráva]