Vyplynulo to ze semináře Boj proti lichvě, který tento týden uspořádal ve Sněmovně ústavně-právní a rozpočtový výbor. Zástupci bank a leasingových společností ve shodě s obecně prospěšnou společností Člověk v tísni zde odmítli nedávno předloženou novelizaci zákona o spotřebitelském úvěru, která navrhuje určit maximální horní hranici RPSN.

KOMENTÁŘ DNE:

Lyžařské Nagano -  Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>

„V souvislosti s RPSN je problém v tom, že regulace dopadá vždy jen na ty, kteří jsou regulováni, a ti se lichvy nedopouštějí,“ uvedl poslanec Jeroným Tejc (ČSSD).

Těžké prokazování 

„Regulace RPSN by měla dopad na banky a legální poskytovatele úvěrů, ne na ty, kteří se dopouštějí lichvy. Banky se přitom lichevního jednání nedopouštějí,“ prohlásil ve Sněmovně před zhruba dvěma desítkami poslanců Jan Matoušek z České bankovní asociace.

Podle Lenky Červákové z České leasingové a finanční asociace navrhovaná limitace RPSN není boj proti lichvě, ale jen boj proti vysokým úrokům.

„Lichvou nejsou jen úroky, ale i další faktory, jako zneužití tísně. Na regulovaném trhu, který dozoruje ČNB, systémově k lichevnímu jednání nedochází. RPSN zde už reguluje konkurence a trh rovněž ovlivňuje soudní judikatura k lichvě,“ dodala Červáková.

Náměstkyně ministryně spravedlnosti Hana Marvanová uvedla, že trestní zákon by ve své definici lichvy, obsažené v paragrafu 218, měl být konkrétnější v tom, „co je hrubý nepoměr“ výše toho, co má dlužník vracet, a kolik dostal.

Právě potřebou více konkretizovat lichvu, aby mohla být postihována, argumentují zastánci ohraničení maximální výše RPSN.

Marvanová zároveň informovala, že v červnu předloží vládě návrh, aby bylo možné za lichvu trestně stíhat i společnosti a další právnické osoby.

„Největší problém je ale dokazování lichvy. Je iluzorní si myslet, že oběti by svědčily proti lichvářům, kteří jim zdánlivě pomáhají z dluhů. Je to specifika určitých sociálně problematických lokalit, která má ale dopad na celou společnost,“ upozorňuje Marvanová.

Člověk v tísni jako reklama na jednu úvěrovou firmu

„Skutečným lichvářům jen pomůže regulace subjektů poskytujících úvěry legálně. Limitace RPSN by dopadla jako prohibice a situaci chudých by zhoršila,“ argumentuje Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni.

Hůle ovšem zástupce velkých věřitelů a poslance značně překvapil tím, že na sněmovním semináři vehementně, coby představitel nezávislé obecně prospěšné společnosti, prosazoval jako „sice drahou, ale velmi férovou“ pouze jednu ze známých nebankovních úvěrových firem.

Opakovaně tuto firmu doporučoval s tím, že je lepší si u ní vzít půjčku než platit exekuci za dlužné energie. Jak prohlásil, takovou férovou firmu by omezení RPSN poškodilo a chudí by pak museli za skutečnými lichváři.

Paradoxní přitom na celé věci je, že tato úvěrová firma, tolik doporučovaná právě Člověkem v tísni i v jiných jeho veřejných sděleních, si nedávno vybrala na realizaci všech exekucí nad svými dlužníky nejobávanější exekutorský úřad – JUDr. Vrány v Přerově.

Porovnejte si nabídky jednotlivých úvěrů včetně všech poplatků na úvěrové kalkulačce.