TOP 09 nemá od SPOZ povinnou darovací smlouvu, a jak upozornil server lidovky.cz s odkazem na šéfa výboru Vladimíra Koníčka (KSČM), existují prakticky tři možnosti, jak celou věc vyřešit.

Spornou částku by podle něj mohla TOP 09 poslat do rozpočtu. Rovněž by mohla dar SPOZ vrátit, což však může být s ohledem na nepeněžité plnění v podobě billboardů problém. Případně by se mohla pokusit získat od SPOZ darovací smlouvu. Vzhledem k tomu, že SPOZ před volbami nereagovala na žádost TOP 09 o sdělení počtu billboardů, na nichž byl Kalousek vyobrazen, nelze předpokládat eventuální přílišnou vstřícnost ani v tomto případě.

Se zmiňovaným darem je to stejné, jako když v lese najdete balík svých plakátů a použijete je na kampaň - je to prostě příjem. A my jsme díky SPOZ takový poklad našlimluvčí TOP 09 Martina Týblová

Celá záležitost tak nakonec může být předána finančnímu úřadu. Ten by v krajním případě mohl uložit pokutu až do výše dvojnásobku zmiňované částky. Ačkoliv strana má finanční správu schválenou nezávislým auditorem, bez posvěcení výboru nemůže dostávat finanční příspěvek od státu.

Dar od SPOZ
Položka přijaté dary obsahuje ostatní nepeněžní plnění bez právního důvodu od politické strany Strana Práv Občanů ZEMANOVCI ve výši 5 000 tis. Kč, které svým charakterem odpovídá nejvíce nepeněžnímu daru. Plnění spočívá v poskytnutí reklamního prostoru na venkovních reklamních plochách propagujících 1. místopředsedu TOP 09 Miroslava Kalouska. Poskytovatel toto plnění nezamýšlel, účetní jednotka se však domnívá, že plnění proběhlo, a protože se jedná o významnou položku, muselo být v účetnictví jednotky zohledněno.

Poskytovatel plnění neposkytl informaci o přesném rozsahu reklamy a ceny, částka tak vychází z veřejně dostupných informací a odborného odhadu. Odhad výše plnění také zohledňuje náklady, které by musela účetní jednotka k obdobné propagaci vynaložit, pokud by si ji chtěla obstarat sama.
 zdroj: Výroční zpráva TOP 09 za rok 2013

„Nemáme důvod myslet si, že by kontrolní výbor uložil kvůli výroční finanční zprávě TOP 09 jakékoli sankce, když byla TOP 09 transparentnější, než jí zákon o politických stranách ukládá,” odmítla možný postih mluvčí stany Martina Týblová.

„Se zmiňovaným darem je to stejné, jako když v lese najdete balík svých plakátů a použijete je na kampaň - je to prostě příjem. A my jsme díky SPOZ takový poklad našli v podobě plakátů, které zvyšovaly povědomí o Miroslavu Kalouskovi, takže jsme tento "nález" museli uvést. Zprávu navíc viděl a schválil nezávislý auditor, takže nemáme žádné obavy, že by byla jakkoliv špatná,” dodala mluvčí.