Strana zelených (SZ) není s obsahem dopisu spokojena, protože neobsahuje rozhovory, jejichž zveřejnění požadovala. "Prezident Klaus nadále mlčí o tom, co přesně v Číně k tématu lidských práv říkal," uvádí v prohlášení Ulbrychová.

Jediným konkrétním výrokem prezidenta Klause citovaným v odpovědi SZ je podle Ulbrychové to, že "soustředěná pozornost nevládních organizací v oblasti lidských práv pravděpodobně působí ve správném směru," takže ani tímto si prezident Klaus zjevně není jist, dodává.

TEXT DOPISU NOVINKÁM POSKYTLA STRANA ZELENÝCH

Kancelář prezidenta republiky

V Praze dne 25. května 2004

Vážený pane předsedo, vážená paní expertko,

Během své cesty do ČLR prezident Václav Klaus jednal se všemi nejvyššími čínskými představiteli. Téma lidských práv patřilo k agendě jednání a patřilo by k ní, i kdyby od některé z organizací, které zmiňujete, žádný dopis nedostal. Mohu Vás ujistit, že od roku 1991 byl prvním státníkem, který na této úrovni o této problematice s čínskými představiteli hovořil přímo, ne prostřednictvím ministerských či zastupitelských úředníků. Tuto unikátní skutečnost však média prakticky nezaznamenala, a proto se ani nedivím, že o ní nevíte, ačkoliv jsem o tom novináře informoval. Ve všech případech byl ujištěn, že čínská strana si je vědoma některých nedostatků v této oblasti - ve smyslu západního pojetí lidských práv. V probíhajících demokratizačních reformách v ČLR se poměrně pozitivně vyvíjí i problematika, kterou sledujete.

Prezident s čínskými představiteli hovořil též o otázce Tibetu a svým protějškem byl ujištěn, že pokud Jeho svatost Dalajláma nebude trvat na úplném odtržení Tibetu od Číny, může již zítra zahájit v Pekingu rozhovory o jakékoliv autonomii pro tuto oblast. Musím říci, že jsem byl velmi překvapen, že i tento vysoce konkrétní výsledek jednání, česká média přítomna na místě odbyla ve svém zpravodajství jedinou větou.

Vzhledem k tomu, že ČR nepatří mezi velmoci, jsou dosažené výsledky během prezidentovy návštěvy ve Vámi sledované oblasti pravděpodobně maximálně možné.

V rozhovoru pro hlavní čínská média prezident Václav Klaus na otázku jak hodnotí aktivity nevládních organizací v oblasti lidských práv ve své zemi odpověděl, že jejich soustředěná pozornost pravděpodobně působí ve správném směru a je na nich a na jejich aktivitách, zda tomu bude i nadále.

S pozdravem,

Petr Hájek, ředitel Tiskového odboru