Bezprostředním důvodem pro odvolání Dohnala bylo, když mu dala v březnu za úkol, aby v rámci slibované vězeňské reformy načrtl svou představu, jak decentralizovat vedení Vězeňské služby, provést úspory a zeštíhlit vedení. Analýzu, kterou jí Dohnal předložil, shrnula slovy: „Nelze, nemůžu, nechci.“

„Proč bych to udělala znovu? Neschopnost načrtnout vězeňskou reformu, nedostatky v kontrolní činnosti a řídící činnosti, která se týkala hospodaření s majetkem, velké chyby v oblasti spisové služby,“ poznamenala Válková na jednání bezpečnostního výboru, který se mimořádně sešel právě kvůli odvolání Dohnala.

Nejvíc ze všeho jí ale vadilo, že Dohnal řádně nevykonával kontrolní činnost. „Generální ředitel nenapravoval nedostatky, které byly zjištěny, neprováděl kontroly a udělal – jak už teď víme a jak postupně odhalujeme – i další chyby, které jdou za ním,“ nastínila.

Probíhají další šetření

Probíhající šetření poukazují i na další možná provinění, uvedla Válková. Dohnal podle ní porušoval své pravomoci, například když svolal mimořádnou pracovní konferenci, na kterou pozval ředitele věznic z celé republiky, jen aby svým podpisem – podle ní pod tlakem – deklarovali podporu vedení. „Kdybych chtěla být ještě tvrdší, mohla bych postupovat i jiným způsobem,“ naznačila s tím, že v současné chvíli prověřují i další šetření možného nestandardního jednání ze strany Dohnala.

Podezřívá jej i z toho, že svým náměstkům platil přehnané odměny. Podle ní tím sice neporušil zákon, ale šokovalo ji, že peníze vyčleněné právě na odměny rozdal především ve vedení, zatímco na řadové pracovníky nezbylo. „Zřejmě pro to měl nějaké zvláštní důvody, které však nejsou specifikovány,“ uvedla. Vysoké odměny pobíral prý i on sám.

Překvapilo ji prý také údajně „hysterické jednání“ Dohnala poté, co jej odvolala. Kvůli tomu dokonce posílila svou ochranku. „Nevylučovala jsem možnost hysterické reakce,“ zdůvodnila.

Poslanci ji nešetřili 

Poslanci ministryni během jednání nešetřili. Předseda výboru Roman Váňa (ČSSD) argumentoval, že Válková neměla pravomoci pověřit kohokoli vedením Vězeňské služby, místo Dohnala měl podle něj nastoupit jeho první náměstek. „Je to zcela mimo rámec a bez jakéhokoli zákonného oprávnění,“ vytkl Válkové a vyjádřil svou obavu, že takto mohou být zpochybněna rozhodnutí pověřeného šéfa věznic.

Jana Černochová (ODS) zase odmítl tvrzení o tom, že Dohnal nebyl schopen představit svou vizi reformy vězeňství.

„Paní ministryně, pan generál Dohnal za svého působení v pozici generálního ředitele mimo jiné projednal tři základní zákony o vězeňské službě,“ upozornila. „V čem má spočívat ta avizovaná reforma vězeňství, kterou bude připravovat pan plukovník Ondrášek a jaké změny vy cítíte, že by měly v právních ústavách nastat? Chceme měnit normy, které v tuto dobu neplatí ani půl roku a které prošly Sněmovnou napříč politickým spektrem?“ dotázala se, když ještě předtím upozornila Válkovou na chybu, že Ondrášek není generál, jak uvedla mylně ministryně, nýbrž plukovník.

Poslanec Václav Klučka (ČSSD) vystoupil proti tvrzení Válkové, která nadnesla, že ze zákona nemá povinnost sdělovat důvody odvolání Dohnala a činí tak jen z dobré vůle. „Vy jste, paní ministryně, před kontrolním orgánem Sněmovny,“ upozornil ji poslanec. „Výbory Sněmovny mají kontrolní funkci vůči exekutivě, vůči vládě. Tak nám teda promiňte, jestli se vám zdá, že ji špatně vykonáváme, tu kontrolní funkci. Že nejsme ti, kteří by měli být seznámeni s jednotlivými aspekty.“

Daniel Korte z TOP 09 se pozastavil nad žádostí ministryně o posílení ochranky. Přijde mu prý nesmyslné, že se domnívala, že by ji mohl ohrozit člověk, který po léta pracoval ve vysoké pozici Vězeňské služby. Zopakoval také svůj apel z minulého jednání výboru a požádal ministryni, aby rezignovala. Ta ale výzvu přešla bez reakce.

Dodá podklady

Výbor nakonec nepřijal navrhované usnesení, aby Válková vrátila Dohnala do čela Vězeňské služby a pro určitou dobu nevykonávala žádné personální změny ve vedení. Pro hlasovalo pět poslanců z deseti, zbylých pět bylo proti. Návrh poslance Daniela Korteho, aby Válková rezignovala na funkci ministryně, zůstal bez odezvy.

Kauza by se nicméně měla nadále probírat v bezpečnostním výboru nebo výboru pro vězeňství, jehož jednání jsou neveřejná. Válková slíbila, že poskytne některé utajované materiály, které se týkají dalších vyšetřování Dohnala.