„V rámci trestního řízení policisté obdrželi rozhodnutí senátu čestné rady okresního sdružení lékařů České lékařské komory v Klatovech s tím, že vše bylo v pořádku. Na základě toho vyšetřovatelé případ odložili s tím, že se nejedná o podezření z trestného činu,“ potvrdila Právu šéfka klatovského státního zastupitelství Jiřina Vítovcová.

Podle ní ale na základě rozhodnutí civilního soudu vydá dozorující státní zástupkyně policii pokyn případ otevřít. „I kdybychom se ale nyní dostali ke konkrétním viníkům, žádný trest by je nečekal. Uběhla pětiletá promlčecí lhůta,“ řekla dále Vítovcová.

Jak už Právo informovalo, jde o případ z roku 2008, kdy v sušickém špitále zemřel po operaci kýly Bohuslav Pompl. [celá zpráva]

Sám jsem byl překvapený z toho, že se případ nedostal k trestnímu soudusoudce Luboš Koranda

Podle soudu stojí za jeho smrtí chyba tehdy 76letého operatéra Josefa Kalného i selhání zdravotníků během následné pooperační péče. Při zákroku se Kalný rozhodl nad rámec odstranění kýly vyoperovat i slepé střevo a přitom nevědomky prořízl cévu, ze které pacient krvácel do břicha, což o den později vedlo k jeho smrti.

Trestní oznámení tehdy podal sám soudce Luboš Koranda poté, co v rámci civilního řízení obdržel znalecký posudek, který jednoznačně konstatoval jak pochybení Kalného, tak zejména zásadní nedostatky v pooperační péči. „Sám jsem byl překvapený z toho, že se případ nedostal k trestnímu soudu,“ reagoval Koranda s tím, že víc udělat nemohl než to nechat na policii a státním zastupitelství, které nad trestním řízením vykonává dohled.

Rozhodnutí nezveřejní

Podle Vítovcové dospěla lékařská komora k závěru, že lékaři dělali vše, jak měli, že pacienta ­dostatečně monitorovali, k masivnímu vnitřnímu krvácení, které mělo za následek smrtelné komplikace, došlo až po jeho pádu v koupelně. To ale soudní znalec vyloučil s tím, že pacient v koupelně zkolaboval právě v důsledku silného vnitřního krvácení a selhávaní životních funkcí.

„Už jsme si vyžádali soudní spis a další kroky budeme zvažovat. Máme rozporná vyjádření, na jedné straně komora tvrdí, že bylo vše lege artis, a na druhé straně soudní znalec v rámci civilního řízení si stojí za tím, že to bylo naopak,“ uzavřela Vítovcová.

Vysvětlení, že čestná rada lékařské komory došla ke zcela rozdílnému závěru než soudní znalec, neměla ani její předsedkyně Helena Jiráková. „Dospěli jsme k závěru, že nedošlo k žádnému pochybení. Proč soud mínil jinak, nemůžu posuzovat,“ řekla Jiráková. Detaily verdiktu komory ale odmítla sdělit.