Podle návrhu zůstává branná povinnost zachována jako princip doplňování ozbrojených sil. Od občanů však bude vyžadována pouze při ohrožení státu nebo za válečného stavu. Za normálních okolností se bude armáda doplňovat pouze na základě dobrovolného rozhodnutí vstoupit do služebního poměru.

Vláda také souhlasila se zrušením civilní služby. Všichni mladí muži, kteří dnes pomáhají v nemocnicích, ústavech sociální péče, či jinde jako takzvaní civilkáři, s touto prací definitivně skončí dva dny před Vánocemi.

Nevykonaná "civilka" odpuštěna

Civilní službu mají zatím povinnost vykonávat ti muži, kteří z důvodů svědomí nebo náboženského vyznání odmítli vykonávat vojenskou základní (náhradní) službu nebo vojenská cvičení. Nevykonaná civilní služba nebo její část bude prominuta.

"Navrhuje se rovněž dnem 22. prosince 2004 prominout výkon civilní služby občanům, kteří do tohoto dne k jejímu nástupu nebyli povoláni, popřípadě byli povoláni, ale k jejímu výkonu z různých důvodů nenastoupili, nebo jim byl nástup k výkonu civilní služby odložen. Těmto občanům se promíjí celá stanovená délka civilní služby," uvádí se v návrhu zákona.

Zákony by měli poslanci začít projednávat na nejbližší schůzi, která začíná 15. června.

Vyhýbání odvodu stále trestný čin

Branná povinnost spočívá v odvodní a služební povinnosti. Odvodní povinnost znamená v podstatě absolvování odvodu. Cílem je zjištění zdravotního stavu, tedy toho, zda je člověk schopen vojenské služby. Vyhýbání odvodu se bude i nadále hodnotit jako trestný čin.

Služební povinnost budou mít vojáci v záloze, kteří budou muset absolvovat povinná vojenská cvičení. Při ohrožení státu nebo za války budou všichni vojáci vykonávat mimořádnou službu.

Po profesionalizaci armády se má počet příslušníků armády zredukovat na 35 000 osob: 26 200 vojáků z povolání a 8800 občanských zaměstnanců. Loni se armáda zmenšila ze 61 316 lidí na 44 099 osob, z toho je necelých 20 000 vojáků z povolání.

V záloze budou zařazeni vojáci, kteří ukončili práci vojáka z povolání, ti, kteří absolvovali základní službu před jejím zrušením, a dobrovolníci. Zálohy budou mít povinnost absolvovat po předcházejícím upozornění vojenská cvičení. Při ohrožení budou muset nastoupit do mimořádné služby.

Poslední "záklaďáci" odejdou před Vánocemi

Ministerstvo bude navrhovat i změny dalších zákonů, například novelu zákona o ozbrojených silách, zákona o Vojenské policii, zákona o vojácích z povolání. Připravován je také zákon o mimořádné službě, který upraví právní poměry vojáků za ohrožení státu a za války.

Pokud zákon, který ve středu schválila vláda, odsouhlasí i parlament, bude možné propustit poslední vojáky základní služby, kteří jsou nyní v kasárnách, už před Vánocemi.