Vyplývá to z kontroly, o jejíchž výsledcích v pondělí informoval ředitel odboru komunikace NKÚ Jaroslav Broža.

KOMENTÁŘ DNE:

Lyžařské Nagano -  Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>

"Zákon o sociálních službách ukládá MPSV povinnost zpracovávat střednědobý národní plán rozvoje sociálních služeb. MPSV ani za sedm let od nabytí účinnosti tohoto zákona národní plán nevypracovalo," uvedl NKÚ. Pravidla a podmínky dotačního řízení tak byly upraveny pouze interním řídicím dokumentem MPSV. Ministerstvo podle NKÚ také při rozhodování o dotacích a při jejich sledování nepracuje s informacemi o skutečných nákladech a zdrojích financování podporované sociální služby.

Kontroloři u MPSV prověřili dotace na sociální služby za více než 518 miliónů korun, z toho přes 130 miliónů zkontrolovali také u příjemců peněz. Z nich dvě třetiny porušily povinnosti stanovené ministerstvem v rozhodnutích o poskytnutí dotace. NKÚ odhalil pochybení u deseti z 15 kontrolovaných příjemců.

NKÚ poukázal na to, že brněnské občanské sdružení ROZKOŠ bez RIZIKA zaplatilo z dotace téměř 330 000 korun za náklady, které jsou pro financování z příslušného dotačního programu neuznatelné. Kontroloři to oznámili správci daně.

Sdružení ale se závěrem NKÚ nesouhlasí. "Jen od začátku roku 2013 proběhlo v organizaci R-R jedenáct nejrůznějších kontrol, aniž daný kontrolní orgán zaznamenal závažné nedostatky," sdělil ČTK mluvčí sdružení Jan Losenický. Za poslední rok prý sdružení v rámci své činnosti vedlo 17 projektů. "Ke každému z nich dodáváme průběžné a závěrečné zprávy a využívání dotací nebylo nikdy zpochybněno," dodal Losenický. Jmenováním ve zprávě NKÚ bylo podle něho poškozeno dobré jméno sdružení.

U některých příjemců dotací NKÚ v několika případech zjistil, že ministerstvu neoznámili změny v čerpání dotace.