„Ministerstvo zdravotnictví (MZ) se bude otázkami případné náhrady škody zabývat v rámci probíhajícího trestního řízení, ve kterém se lze v pozici poškozeného domáhat přiznání nároku na náhradu škody, pakliže vznikla, což znovu opakuji, je nyní předmětem posouzení orgánů činných v trestním řízení. Dokud nebude škoda prokázána, nemůže ji MZ dle zákona vymáhat,” odepsal Němeček Babišovi v otevřeném dopise.

Zástupci resortu ve správní radě VZP mají podle něj dostatek informací o krocích pojišťovny, která „spor řeší aktivně a s řádnou péčí”.

Nekomentujte případ bez znalosti problému

„Na závěr si dovolím poukázat na to, že obdobnému politicko-mediálnímu tlaku čelilo v minulosti i MZ v souvislosti se sporem s firmou Diag Human, kde se také jednalo a jedná o živý spor, a přesto se k němu někteří politici i politické strany vyjadřovali, a to bez hlubší znalosti celé právní problematiky,” odmítl ministr Babišův pohled na věc.

Budova pražského Protonového centra

Budova pražského Protonového centra

FOTO: Proton Therapy Center

Babiš se na Němečka obrátil kvůli smlouvě, kterou za VZP v roce 2006 podepsal její tehdejší nucený správce, aniž by ji schválily orgány pojišťovny. Smlouva měla centru zajistit po dobu 15 let od VZP miliardu korun ročně. Pojišťovna ji považuje za neplatnou.

„Smlouva z roku 2006 sice jeví známky neplatnosti, ale VZP musí aktivně ochránit své pojištěnce, ale obecně i daňové poplatníky před rizikem vyplývajícím z toho, že případná arbitráž dopadne v neprospěch VZP. Pokud VZP nebude aktivně konat, hrozí jí a potažmo i státu velmi vysoká škoda,” tvrdí Babiš.

Centrum sídlí v areálu Nemocnice Na Bulovce a provozuje je soukromá firma.