Senátoři upozorňovali na to, že podmínky by měl definovat přímo zákon, a napadli i to, že vyhláška výrazně omezila zejména možnosti opakované léčby, čímž došlo k propadu využívání lázní. Tento stav podle nich může mít negativní vliv na zdraví občanů.

„ÚS v odůvodnění nálezu konstatoval, že lázeňská léčebně rehabilitační péče je jednou z forem zdravotní péče, na jejíž bezplatné poskytnutí má občan nárok. Její rozsah může být omezen pouze normou se silou zákona. Ve vyhlášce je však stanoveno omezení délky léčebného pobytu a možnosti jeho prodloužení nebo opakování, jakož i omezení časového období, dokdy musí pacient tento pobyt nastoupit, respektive dokdy musí nastoupit případný opakovaný pobyt, přičemž důsledkem těchto omezení je, že léčebný pobyt není v rozsahu, který překračuje uvedené parametry, hrazen veřejnou zdravotní pojišťovnou,“ vysvětlila verdikt mluvčí ÚS Miroslava Sedláčková.

Podle ÚS by měl být zásah do lázeňské péče předmětem politické debaty v parlamentu. Vyhláška například bez jakékoli debaty výrazně snížila délku základního léčebného pobytu z 28 na 21 dnů.

Omezení je možné

„Zájem na nalezení rovnováhy mezi účinností léčby a její ekonomickou únosností je sice legitimní, nicméně její dosažení vyžaduje poměřování nejen medicínských, ale také ekonomických hledisek, což v sobě obsahuje nutnost politického rozhodování,“ dodala Sedláčková.

Soudci ale také jedním dechem upozornili na to, že zákonodárci mají oprávnění rozšířit nebo zúžit rozsah bezplatné lázeňské péče. Podotkli také, že není vyloučeno, aby postupem času docházelo k nahrazování lázeňské péče jinými, efektivnějšími metodami.

Čas na nápravu do konce roku

„Zbývá dodat, že existence důvodů pro takovouto změnu, jakož i naopak pro větší podporu lázeňských zařízení, mezi které může patřit např. tradice lázeňství, rozvoj cestovního ruchu nebo zaměstnanost v příslušném regionu, představuje otázku politickou, pročež je k jejímu zodpovězení příslušný v první řadě parlament a vláda, a nikoliv ÚS,“ konstatovali soudci v čele s předsedou senátu Pavlem Rychetským.

ÚS vyhlášku zrušil k poslednímu dni roku 2014, aby dal prostor pro schválení nové úpravy. Ministerstvo zdravotnictví již dříve oznámilo, že chystá změny, které budou příznivější pro pacienty a pomohou také provozovatelům lázní, kteří si stěžovali, že kvůli nové vyhlášce lázním ubyli pacienti.

Ministerstvo s úpravou počítá

Ministerstvo zdravotnictví rozhodnutí nepřekvapilo. „Vzhledem k datu, ke kterému Ústavní soud vyhlášku zrušil, máme dost času na přijetí legislativního řešení,” uvedl resort v reakci.

Mělo by tak dojít k prodloužení pobytů pojištěnců u některých indikací z dosavadních 21 na 28 dnů a prodloužení opakovaných léčebných pobytů zejména u dětí a dorostu.