Nákup budovy byl ze 79 procent financován z evropských dotací v rámci   Integrovaného operačního programu (IOP). Stát tak zaplatil 60 miliónů a zbývajících necelých 240 miliónů šlo z fondu EU.

„Složky IOP postupovaly v souladu s platnými pravidly. Co se týče průzkumu trhu, postupovaly nad rámec svých povinností. Úsilí postupovat v souladu se zásadami hospodárnosti, účelnosti, efektivnosti je naprosto zřejmé,” shrnula kontrola ministerstva.

Nejasná struktura prodejce není problém

ÚP, ministerstvo práce a sociálních věcí i samotní vlastníci prodejní cenu srovnali s pěticí nezávislých znaleckých posudků. „Podle všech přesahuje hodnota budovy částku, kterou nakonec Úřad práce zaplatil,” uvedla jeho tisková mluvčí Kateřina Beránková.

Koupil dům za 140 miliónů, vládě ho prodá za 300

Ministerská kontrola zároveň přiznala, že majetková struktura společnosti Alkatria má nejasnou majetkovou strukturu. Zákonné možnosti však podle kontrolorů nedovolují tyto skutečnosti zkoumat nad rámec zákona.