Nedávno jste se zmínil, že se pohybové aktivity dětí snížily z dřívějších tří hodin denně na 45 minut. Čím to je?

Je to změnou životního stylu celých rodin. Děti se dnes zaobírají hraním počítačových her a ke sportu nejsou vedeny rodiči v dostatečné míře. Třeba i proto, že řada rodin nemá dostatek finančních prostředků na to, aby jejich děti mohly sportovat. Protože dneska se za sport platí.

Proč děti víc lákají počítačové hry než běhání venku a podobně?

Jestliže je někdo cílevědomě výchovou ke sportu nevede, tak zůstanou doma u počítače, který je v rodině dostupný. Rodina si radši pořídí počítač, než aby dětem zaplatili trénování v nějaké tělovýchovné jednotě.

Co by se mělo změnit, aby děti žily zdravěji a víc sportovaly?

Je třeba zpřístupnit sport širšímu obyvatelstvu, dětem, rodinám, aby si to rodiny mohly finančně dovolit. Problém je ve financování sportu.

Když jste říkal, že je chyba v tom, že děti nejsou dostatečně vedeny ke sportu, nemělo by se začít u rodičů?

Vezměte si, že když je dnes rodič dobře zaměstnán, tak jej zaměstnavatel v České republice využívá víc, než je osm hodin pracovní doby. To se velmi často stává, takže rodiče trpí nedostatkem času, aby se dostatečně věnovali svým dětem. Na druhém pólu jsou zase rodiny, které práci nemají nebo vydělávají málo peněz a potom zkrátka nemají finanční prostředky na to, aby dali kluka nebo holku na fotbal, na plavání a podobně. Všechno stojí peníze.

Existují názory, že děti obecně zlenivěly, myslíte si, že když se zlevní sport, přiměje je to se mu věnovat?

Myslím si, že určitě, protože v momentě, kdy rodiče zjistí, že jsou sporty dostupné, tak se trend a kormidlo výchovy dětí obrátí. Když dneska rodina nemá finanční prostředky na to, aby dala své dítě na sport, tak v ten okamžik rodina od myšlenky, aby potomek sportoval, odstoupí.

Pořád se točíme kolem navýšení financování sportu. Kde by se ale na to měly vzít prostředky?

Do sportu ze státního rozpočtu jde 2,97 miliardy korun, z toho je na sportovní reprezentaci zhruba jedna miliarda a 1,91 miliardy na všeobecnou sportovní činnost. To jsou finanční prostředky, které plynou do tělovýchovných jednot a v nich se s těmito penězi ne vždy dobře hospodaří.

Chtěli bychom ucpat díry v cedníku, lidově řečeno, a potom, když se nám to podaří, zjistíme, kolik finančních prostředků nám zbývá právě pro mládež a pro její sportovní a mimosportovní aktivity. Až se nám podaří nějaké finanční prostředky uspořit, budeme žádat o navýšení prostředků do všeobecně sportovních aktivit, a to především všeobecně sportovních aktivit mládeže.

Připadá vám vyvážené, že třetina prostředků na sport plyne na sportovní reprezentaci?

Miliarda na sportovní reprezentaci, jsou peníze, které jsou v daných podmínkách  odpovídající, ale prostředky pro všeobecné sportovní aktivity - především peníze pro mládež - je výrazně podfinancovaná. Ve srovnání třeba s kulturou, která je také podfinancovaná, říká se, že by se měl rozpočet blížit až k jednomu procentu ze státního rozpočtu, tak sport je úplně chudý příbuzný.

V podvýboru pro mládež a sport jste schválili desatero, kterým se chcete v příštích letech řídit. Jedním z bodů je i přijetí zákona o podpoře sportu. Co by měl obsahovat?

Zákon o sportu je teprve v plenkách, přidali jsme si ho tam proto, abychom byli účastni přípravě, kterou bude v rámci legislativního plánu realizovat ministerstvo školství. Chtěli bychom být od počátku u jeho zrodu, aby tam nechyběly důležité atributy.

Chceme se napříč politickými stranami, napříč sportovními organizacemi, jako je třeba Český olympijský výbor, shodnout na kvalitním zákonu. Nebudeme s ním spěchat, nebude vytvořen zítra, ale chceme, aby byl zákon kvalitní, stabilní a vydržel řadu let.

Ty důležité atributy, o nichž jste mluvil, mají být jaké?

Jak jsem už několikrát řekl, sportování dneska stojí peníze, čili hodně se bude zákon odvíjet od financování sportu.

Jaké jsou další body desatera?

Jedná se o standardy a metodiky výuky tělesné výchovy na základních školách, organizované sportovní aktivity dětí ve školních družinách, organizované mimoškolní sportovní aktivity dětí a mládeže, organizované mimoškolní aktivity dětí a mládeže ze sociálně slabých rodin, podpora zdravého životního stylu ve vztahu ke zdraví obyvatelstva, navýšení čerpání z fondu prevence zdravotních pojišťoven, financování sportu, usilování o samostatnou rozpočtovou kapitolu pro mládež a sport, nový zákon o podpoře sportu a činnosti v oblasti mládeže, protože mládež a děti se nezabývají jen sportovními aktivitami, ale mají i řadu jiných kroužků a zálib.

Příštího jednání podvýboru by se měl zúčastnit ministr školství Marcel Chládek. Co s ním budete řešit?

Oznámíme panu Chládkovi, jakých deset priorit si podvýbor pro sport a mládež nastavil pro čtyřleté období. Chceme se ho zeptat, jaký bude legislativní plán činnosti, pokud jde o finální produkt - zákon o podpoře sportu. Jakým způsobem ho má v legislativním plánu zařazen, na kdy a kdy s ním chce ministerstvo začít.

Co říkáte na jeho návrh navýšit počet hodin tělocviku na školách?

To kvituji. Je otázka, jestli se najdou prostředky na zvýšení počtu hodin tělocviku - jak finanční, tak kvalitní lidské.

Nebylo by to na úkor jiných předmětů?

Nevím, jestli pan Chládek tu hodinu tělesné výchovy navíc chce povinnou, nebo dobrovolnou. Na to se ho budu chtít zeptat.