Změna režimu se vyplatila podle 71 procent Poláků a 63 procent Čechů. Na Slovensku má podobný názor 56 procent občanů, v Maďarsku 48 procent dotázaných.

V otázce, zda změny přinesly spíše užitek nebo znamenaly ztrátu, jsou opět nejspokojenější Poláci. Podle 45 z nich přinesly změny užitek, podle 27 procent byly změny neutrální a podle 15 procent z nich převažují ztráty.

Hodnocení změny systému v roce 1989 (v procentech)
  ČR PolskoMaďarsko
 Slovensko
rozhodně vyplatilo 25 39 12 19
spíše vyplatilo
 38 32 36 37
spíše nevyplatilo 19 9 24 23
rozhodně nevyplatilo 10 3 13 10
neví
 8 17 15 11
zdroj: CVVM

Užitek přisuzuje změnám 37 procent Čechů, neutrální výsledek pociťuje 30 procent lidí a 29 procent lidí má pocit, že změna přinesla spíše ztráty.

„Na Slovensku i v Maďarsku byl zaznamenán prakticky shodný, o málo více než čtvrtinový (27 procent) podíl těch, kteří změny po roce 1989 hodnotí jako spíše užitečné, avšak opačný názor, že změny po roce 1989 byly lidem spíše ke škodě, zastávali častěji Maďaři (42 procent) než Slováci (35 procent),” uvádí výzkum.

Přinesly změny více užitku či ztrát? (v procentech)
  ČR PolskoMaďarsko
Slovensko
pouze užitek
 3 3 3 1
více užitku než ztrát
 34 42 24 26
stejně užitku jako ztrát
 30 27 20 33
více ztrát než užitku
 25 13 31 2,8
pouze ztráty
 4 2 11 7
neví
 4 13 11 5
zdroj: CVVM

Mezi Čechy narůstá skepse ke změnám v souvislosti s nižším příjmem a vzděláním.  Výrazně kritičtější jsou rovněž stoupenci levice a levého středu.

Hodnocení změny systému v roce 1989

Hodnocení změny systému v roce 1989

FOTO: David Ryneš, Novinky