Výrazně se zvednou dotace na výsadbu hektaru lesa, uvedlo ministerstvo zemědělství. Zalesňování stát podporuje proto, aby se snížil podíl orné půdy. V tuzemsku je podíl zornění asi 72 procent, zatímco průměr v EU je kolem 50 procent. "Plochy nelze jen zatravňovat, " uvedl k tomu Hugo Roldán z odboru komunikace MZe.

Nutné je mít minimálně půl hektaru

Dotace jsou součástí Horizontálního plánu rozvoje venkova, který slouží k čerpání strukturálních fondů Evropské unie. Dotace na založení lesa činí 92 000 korun na hektar listnáčů a 74 000 korun na hektar jehličnanů.

Na následnou péči o porost může žadatel získat po dobu pěti let 12 000 korun na hektar ročně. Dalších 4200 až 8600 korun z hektaru ročně po dobu 20 let mohou představovat náhrady za ukončenou zemědělskou výrobu.

Program pro rychle rostoucí dřeviny podporuje založení porostu, produkci biomasy pro energetické využití a vysazení porostu určeného pro vegetativní množení rychle rostoucích dřevin. Pozemek k zalesnění musí být zapsán v nové evidenci uživatelských bloků jako zemědělská půda. Podmínkou je minimální výměra půl hektaru.