Benešová podala stížnost na verdikt Vrchního soudu, který loni rozhodl, že obstavení majetku a zajištění účtů bylo nezákonné. Podle vrchního soudu totiž nebyl pro takovýto krok dostatek důkazů.

„NS nemohl souhlasit s názorem, že Vrchní soud při svém rozhodování nepostupoval v souladu s trestním řádem. Je tomu přesně naopak, neboť soud se celou problematikou zajištění důsledně zabýval, o čemž svědčí obsáhlé odůvodnění jeho jednotlivých rozhodnutí,“ konstatoval Knötig. Bližší odůvodnění verdiktu zatím nelze poskytnout, neboť musí být nejprve doručen všem účastníkům.

V kauze CS fondů jde o vytunelování více než 1,2 miliardy korun, k němuž mělo dojít v roce 1997. Majetek přitom spravovala Tykačova firma a on sám byl podezřelý, že si přišel na 341 miliónů korun. Proto se policie rozhodla část jeho majetku loni v červenci zabavit. Vrchní soud se ale postavil proti s tím, že nejsou k dispozici věrohodné a spolehlivé informace o podnikatelově vině.