Míříte na Krym jako pozorovatel pro nedělní referendum. Znamená to, že je považujete za legitimní?

Ne. Jedeme ověřovat technické provedení, zda to referendum proběhne v rámci regulí.

To je evidentně zbytečné za situace, že už samo vyhlášení plebiscitu není právně podložené.

To já si nemyslím. Referendum bylo nepochybně vyhlášeno regulérně, je ale otázka, zda oprávněnou institucí. Na druhé straně lze mít stejné pochyby o oprávněnosti těch, kdo proti tomu referendu protestují.

I kdyby byly splněny technické normy, může referendum proběhnout svobodně v podmínkách okupace území cizí armádou?

O tom se chci právě přesvědčit. Tu misi organizuje nevládní organizace z Bruselu, a když jsem tu nabídku dostal, rád jsem ji přijal.

Tu nevládní organizaci Evropská organizace pro svobodný monitoring, která vás pozvala, jsem se snažil dohledat. Nikde o ní není ani zmínka. Víte skutečně, co to je za strukturu?

Dostal jsem nabídku přes exposlance z ČSSD a takto mi to bylo prezentováno.

Pokud referendum proběhne podle vás regulérně a voliči vysloví svůj souhlas, znamená to, že vy, respektive hnutí Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury, uznáte připojení Krymu k Rusku?

Vůbec ne. Kromě toho jsem jen jedním z té skupiny, která tam jede monitorovat. Jsem jen poslanec. Tečka. A protože jsem bývalý diplomat a k Ukrajině se pravidelně vyjadřuji, jsem rád, že u toho budu. (Šarapatka byl velvyslancem v Mali, Alžírsku, Indonésii, Bruneji, Papui-Nové Guineji – pozn. red).

Na Krym byla pozvána i Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, ta ale plebiscit neuznává za legitimní, tudíž své pozorovatel neposílá. Proto mě zajímá, jaký má význam ověřovat regulérnost referenda, které neuznává Česko ani Unie jako celek.

Půjde tam o ověření technického provedení referenda. To, zda a kdy bude uznáno, či nikoliv, bych nepředjímal. Když to otočím: nevidíte tam paralelu s Kosovem? I Kosované se rozhodli, že půjdou vlastní cestou.

Bylo-li porušeno mezinárodní právo v jednom případě, neznamená to, že totéž se má schvalovat i jinde.

To samozřejmě ne. Paradoxní na tom ale je, že v kosovském případě se k tomu náš establishment vehementně přihlásil. Bylo to porušení mezinárodních norem stejně jako zde. Krym ale přece jen neměl s Ukrajinou historicky co dělat, na rozdíl od Ruska. Octnul se v jejím náručí gestem Nikity Chruščova.