Kolegium se zabývalo případem, kdy justice nechtěla uznat nárok muže, který byl ve svém trestním řízení zastupován dvěma advokáty, soud mu po osvobozujícím verdiktu ale přiznal náklady na obhajobu pouze za jednoho obhájce ve výši 60 tisíc korun. Prostředky vynaložené na druhého advokáta ve výši 72 tisíc korun soudy odmítly akceptovat s tím, že dle zákona sice muže být obžalovaný zastupován více advokáty, v takovém případě pak prý ale z pohledu odpovědnosti státu nejde o účelně vynaložené náklady.

Muž se ale nevzdal a obrátil se na NS, který dal jeho argumentům za pravdu. V občanskoprávních sporech může být totiž člověk zastupován jen jedním advokátem, i když právní pomoc mu může poskytovat neomezené množství dalších lidí, pak je tedy logické, že má nárok pouze na náklady jednoho advokáta. Trestní řád ale vysloveně počítá s možností, že obžalovaného hájí více obhájců.

Podle výkladu NS je tedy správné, aby měl obžalovaný, kterého v trestním řízení soudy očistí, nárok na náhradu škody, kterou musel vyložit na oba advokáty.

„Účelnost takto vynaložených nákladů na obhajobu lze posuzovat jen ve vztahu k výsledku trestního stíhání, aniž by poškozený musel tvrdit a prokazovat, že nemít dva obhájce, trestní řízení by pro něho skončilo nepříznivě,“ prohlásil Knötig.