"Já chci s veškerou zodpovědností říct, že armáda je dnes pod hranicí udržitelnosti. Pokud s tím velice rychle něco neudělá, některé její schopnosti budou degradovat do té míry, že prostě zaniknou," řekl Pavel.

"Blížíme se k době, že se armáda v budování svých schopností nebo vůbec zabezpečení svých činností zadrhne," zdůraznil.

Ministerstvo obrany se v posledních letech vyrovnávalo s vládními rozpočtovými škrty. Úřad by měl letos hospodařit s výdaji ve výši téměř 43 miliardy korun. Armáda by přitom podle některých svých představitelů měla mít rozpočet zhruba o 12 miliard vyšší.

Američané mají priority jinde

Podle Pavla se se škrty obranných výdajů vyrovnává velká část aliančních partnerů.

"Tak jako jsme dlouho nedávali pozornost signálům, které se týkají dnešní situace na východě od našich hranic, tak jsme stejně nevěnovali pozornost signálům, které vysílali Američané k nám," uvedl Pavel. USA v současnosti omezují svou vojenskou přítomnost v Evropě a zaměřují pozornost na pacifickou oblast. Evropské země tak budou muset převzít zodpovědnost za svoji obranu do vlastních rukou, uvedl Pavel.

Problém postupného zvyšování obranných výdajů by se tak podle něj měl stát celospolečenským tématem, o němž budou živě diskutovat především politici. Jako příměr použil opakované povodně v ČR, díky nimž si lidé uvědomili důležitost pojištění. V otázce obrany si důležitost zatím ještě neuvědomili, dodal Pavel.