Celkem je v Česku 1,9 miliónu domů a domků.

Radon lidskému organismu skutečně škodí, říkají lékaři. Byl a je jednou z příčin onemocnění horníků. Podílí se ale i na vzniku některých nádorových onemocnění. Podle odhadu se ozáření z radonu může podílet až 10 procenty na počtu onemocnění rakovinou plic ročně.

Česku, které drží evropský primát ve výskytu radonu, se mezi odborníky říká také "uranová provincie". Řada lidí o nebezpečí, které má v bytě, přitom ani neví, nebo ví, ale nebezpečí podceňuje.

Stát prostřednictvím krajských úřadů v rámci státního tzv. Radonového programu výskyt radonu postupně v republice mapuje, pomáhá při měření jeho výskytu i při následných ozdravných protiradonových preventivních opatřeních.

Doposud bylo odborné měření provedeno ale pouze ve více než sto tisících budovách, v 16 tisících bylo zjištěno nadměrné množství radonu. Je to pouhá čtvrtina odhadovaného stavu, shodují se experti.

Připravuje se mapa

Se státní pomocí se podařilo provést efektivní stavební opatření proti radonu zatím ve více než 2000 budovách a 200 školách. V současnosti se radon vyhledává a měří především v těch lokalitách, kde jsou předpoklady jeho vysokého výskytu a budovy nejsou v optimálním technickém stavu. Na podrobné měření tak čeká asi ještě 300 tisíc budov.

Příští rok bude dokončena i poslední část (jižní Morava) podrobné mapy výskytu radonu v jednotlivých lokalitách ČR. Již hotové podrobné mapy jednotlivých lokalit jsou k dispozici na internetových stránkách České geologické služby (http://www.geology.cz/). Mapa výskytu radonu je světovým unikátem. Lidé, a nejen ti, kteří bydlí v oblastech s vysokým výskytem radonu - např. ve středních, západních či jižních Čechách, ale i ti, kteří chtějí mít informace o svém obydlí, si mohou měření zajistit nákladem asi tří tisíc korun ihned sami u specializovaných firem.

Státní pomoc 150 tisíc korun

V rámci radonového programu je možné získat dotaci až 150 tisíc na preventivní stavební protiradonové opatření v domech postavených do roku 1992, kde se radon vyskytuje v koncentraci nad 1000 Bq/m3. Ročně se na tato opatření vyčleňuje částka kolem 40 miliónů korun.

O dotaci (na kterou není automaticky nárok) je možné požádat krajský úřad na základě výsledku celoročního měření a zjištění vysoké koncentrace radonu v domě - měření zprostředkují krajské úřady specializovanou firmou.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost posoudí oprávněnost žádosti o dotaci, ministerstvo financí poskytnutí dotace potvrdí. Teprve pak může majitel domu zahájit jednání se stavební firmou a projektantem o úpravách. Úpravu sám hradí. Státní dotaci do výše 150 tisíc získá stavební firma a projektant až poté, co si majitel domu nechá prošetřit, přeměřit a následně od regionálního centra Státního úřadu pro jadernu bezpečnost potvrdit, že stavební úprava výrazně snížila množství radonu.

Domy postavené po roce 1992 nemají na dotace nárok, protože stavebník má ze zákona povinnost prověřit nebezpečí radonu a podle výsledků podniknout opatření či stavbu přenést jinam.

Každá stavba se musí měřit

Podle platného "atomového" zákona má každý stavebník povinnost před zahájením každé nové stavby si nechat proměřit stavební pozemek, zda se na něm radon nevyskytuje, a provést takové stavební úpravy, aby radon do domu či bytu nepronikal. Někteří stavebníci nebezpečí radonu podceňují, někteří pracovníci stavebních úřadů rovněž, a tak buď povolení nevyžadují,nebo uznají výsledky měření od jakékoli firmy.

Navíc i když stavebník má výsledky měření, má upravený stavební projekt a v něm zaneseny skutečně efektivní protiradonová opatření, nikdo již prakticky nemůže kontrolovat, zda byla skutečně provedena. Podle zkušeností pracovníků krajských úřadů, kteří mají radon na starosti, by bylo právně složité vymáhat například nařízené úpravy stavby, i když byla zanesena ve stavebním povolení. Podle ústavy je obydlí nedotknutelné.