„Sesuv způsobil destrukci přiléhajícího svahu. Půdní sesuv nebývalého rozsahu včetně rostoucího lesního porostu zapříčinil vznik mnohačetných trhlin s narušením stability okolního lesa. Před asanací svahu musí být poškozené porosty co nejdříve odstraněny,“ uvedl mluvčí Lesů ČR Zbyněk Boublík.

Po celou dobu bude podle něj věnován maximální důraz na bezpečnost prováděných prací. Do míst těžby platí zákaz vstupu veřejnosti. „Žádáme proto veřejnost, aby ve vlastním zájmu tento zákaz respektovala,“ poznamenal.

Odlesnění svahu je nezbytné pro následné provedení geologického průzkumu,

Odlesnění svahu je nezbytné pro následné provedení geologického průzkumu.

FOTO: Ondřej Hájek, ČTK

Pokud bude příznivé počasí, měli by zde dřevorubci ukončit činnost na přelomu března a dubna tak, aby mohl být následně zahájen geologický průzkum předcházející samotné stabilizaci svahu.

Geologický průzkum zabere další tři měsíce

Svah rozestavěnou dálnici zavalil vloni 7. června. Sesuv poškodil zařízení kamenolomu Dobkovičky a přerušil zhruba 200 metrů kolejí mezi Úpořinami a Chotiměří. Podle expertů je ale oblast stále nestabilní a hrozí, že při vydatnějších deštích se může podobný sesuv opakovat a ohrozit obyvatele nedalekých Litochovic.

Původní zakázku na geologický průzkum, zadanou bez výběrového řízení, zrušil nově pověřený šéf ŘSD Jiří Mayer s tím, že pro zadání zakázky za 52 miliónů bez soutěže nebyl důvod. V čase, který bývalé vedení organizace spotřebovalo na přípravu a schválení dosavadního řešení, mohla být zakázka vypsána formou běžného výběrového řízení, dodal. Vítěze zakázky ŘSD nyní vybere mezi firmami, se kterými vloni uzavřelo rámcové smlouvy na geotechnické práce a na zpracování projektové dokumentace.

Celý geologický průzkum by podle mluvčí ŘSD Martiny Vápeníkové mohl trvat zhruba tři měsíce. Poté může organizace vypsat soutěž na firmu, která sesutou zeminu z dálnice odtěží. Kdy by mohly být práce na odstranění sesuvu hotové, ale zatím odmítla blíže komentovat.