Průměrné denní koncentrace polétavého prachu v kraji se v úterý ráno pohybovaly od 52 do 162 mikrogramů na metr krychlový, a hranice 50 mikrogramů na metr krychlový tak překonána na všech měřicích stanicích v regionu.

Vedle Věřňovic byla nejhorší situace na několika stanicích v Ostravě, Havířově, v Českém Těšíně a Orlové.

"Dnes vzhledem k meteorologické situaci nepředpokládáme významnější změnu celkové imisní situace. Hodnoty průměrných 24hodinových koncentrací prašného aerosolu se budou opět s velkou pravděpodobností pohybovat v Moravskoslezském kraji nad hodnotou imisního limitu, ojediněle až trojnásobně," uvedli meteorologové.