Brabec zkritizoval, že resort žil dosud v „personálním luxusu“, kdy si dovolil větší obsazenost proti soukromé firmě. Panovala zde obrovská fluktuace lidí a ministerstvo pozbylo odbornost.

Po jeho nástupu se v neodborných, administrativních sekcích snížil počet zaměstnanců o deset, informoval Brabec. Zároveň se má od 1. dubna změnit způsob odměňování zpátky na tarifní systém. „Je tady základní plat a odměny se dávají za hrdinské činy,“ prohlásil. Byl by rád, aby se po personální stránce ministerstvo stabilizovalo do konce roku.

Jedním z hlavních cílů ministerstva zůstává vyčerpání peněz z evropských fondů. Nejrizikovější je operační program Životní prostředí. V jeho rámci se musí do konce roku 2015 vyčerpat 61 miliard korun. Resort chce proto revidovat „spící projekty“, případně je odblokovat a nahradit jinými. Brabec k tomu poznamenal, že „honíme kočku za ocas, a kočka běží poměrně rychle“.

Zastavené tendry

K tomu, aby nebylo ohroženo čerpání peněz z evropských fondů, je podle náměstkyně Bereniky Peštové důležité, aby byl přijat zákon o posuzování vlivů na životní prostředí EIA a nový zákon o odpadech.

První náměstek resortu Jan Landa uvedl, že v současnosti se koná interní audit, který prověřuje 21 smluv za 173 miliard korun. Byl také pozastaven tendr na služební automobily za 64 miliónů korun a ukončeny smlouvy s poradci za čtyři milióny. Prověřuje se zatím neuskutečněný tendr na nákup výpočetní techniky za 37 miliónů korun a tendr na implementaci ekonomického systému za 100 miliónů.