Nynější systém hodnotí kladně 19 procent občanů, více či méně negativně jej vnímá 45 procent lidí. Stav před rokem 1989 pozitivně zhodnotilo 18 procent dotázaných, negativně 45 procent.

Nejlépe si v očích Čechů stojí 90. léta. Podle 36 procent dotázaných byl tehdejší politický systém dobrý, negativně jej vnímá pouze pětina dotázaných.

V otázce, jaký stav lidé očekávají za 10 let, převažuje mírný optimismus. Podle 29 procent lidí bude situace dobrá, podle 26 procent špatná.

„Současný politický systém je statisticky významně častěji hodnocen jako velmi špatný lidmi deklarujícími špatnou životní úroveň své domácnosti, nezaměstnanými, důchodci, lidmi staršími 60 let a vyhraněnými zastánci levice, zejména pak příznivci KSČM,” zjistilo CVVM.

Průzkumu se zúčastnilo 1081 lidí.

Hodnocení politického systému v ČR (v procentech)
 dobrý
neutrální
špatný
neví
před rokem 1989
18
28
45
9
v 90. letech
36
37
20
7
současný systém
19
35
45
1
systém za 10 let
29
22
26
23
zdroj: CVVM