Ochotu přestěhovat se za prací deklarují především mladí lidé do 29 let (62 procent), zatímco u ostatních věkových kategorií jde o výrazně nižší čísla. Mezi lidmi nad 50 let jde pouze o 27 procent respondentů.

Necelá pětina lidí (19 procent) je ochotna změnit bydliště v rámci České republiky. Devět procent si umí představit stěhování v rámci Evropy a zbývajících 17 procent by klidně vyrazilo do světa.

Ochota stěhovat se za prací (v procentech)
 VěkAno
Ne
18–29
62
39
30–39
46
52
40–49
43
54
50–6527
72
celkem4554
zdroj: STEM/MARK * dopočet do 100 procent tvoří odpovědi nevím

„Více než dvakrát častěji by do ciziny zamířili mladí lidé ve věku do 29 let (42 procent) než lidé ve věkové kategorii 50–65 let (15 procent),” upozornila agentura.

Nechuť stěhovat se je dána nejčastěji starostí o rodiče, udržením přátelských vazeb i stávajícího bydlení. „Dalšími významnými překážkami jsou snaha, aby děti neztratily své kamarády, nebo vlastní nedostatečné jazykové vybavení. Obavy z nového prostředí či náročnost stěhování jsou s odstupem až na dalších příčkách,” všímá si průzkum.

Z dat rovněž vyplynulo, že Češi jsou stále poměrně věrní zaměstnavatelům. Zhruba 60 procent lidí podniká či pracuje ve stejné firmě více než šest let, u poloviny lidí jde dokonce o spolupráci delší než 10 let.