Zima byl nejprve představen v krátkém medailonu a po složení slibu v duchu tradice přednesl krátkou přednášku ze svého mateřského oboru.

Miloš Zeman následně vystoupil se zdravicí, v níž zopakoval nutnost rozvoje znalostní ekonomiky coby podmínky dalšího rozvoje společnosti.

Prezident se vrátil i ke sporu o jmenování profesorů, který se objevil v souvislosti s jeho nechutí jmenovat Martina C. Putnu. Připomněl, že nikdy nechtěl posuzovat odbornou způsobilost, ale morální integritu a důstojnost uchazeče, „aby u něho nedocházelo k exhibicionistickým excesům”.

„Nepovažuji za vhodné mávat prezervativem při návštěvě papeže Benedikta XVI.,”  neodpustil si Zeman bonmot. „Ale znovu opakuji, toto je pěna dní, to není důležité,” odtušil prezident s odkazem na knihu francouzského spisovatele Borise Viana.

„Jádro naší spolupráce je právě znalostní společnost, usilujme o ni společně a nenechme se svést na falešnou cestu výměny mediálních invektiv,” dodal.

Zeman novému rektorovi slíbil, že mu v duchu tradic po skončení ceremonie předá „brk a Bibli”. „Nedokážete si představit, jak obtížné bylo sehnat na Hradě brk,” poznamenal s úsměvem prezident a dodal, že Biblí je oproti tomu na Hradě dostatek.