„Připravovaná novela jednak sjednotí terminologii používanou v rámci právní regulace pitev v zákoně o zdravotních službách a v novém občanském zákoníku a za druhé zavede povinnost provést pitvu v případech, kdy existují závažné nejasnosti týkající se příčiny smrti, základní nemoci, dalších nemocí, jejich komplikací a klinické diagnózy,” oznámil resort, podle něhož také bude jasně stanoveno, ve kterých případech lze provést pitvu i bez souhlasu zemřelého.

Ministerstvu vadí i skutečnost, že v době, kdy v ČR chybí několik desítek patologů, je za současné situace ohroženo i vzdělávání studentů medicíny, pro jejichž studium jsou pitvy „extrémně důležité”.

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček

FOTO: Milan Malíček, Právo

„Snad prvně v moderní historii tak dochází k závažnému narušení medicínské zásady mortui vivos docent, tedy že mrtví učí živé,” varoval resort.

Patologové již krátce poté, co nový občanský zákoník vstoupil v platnost, upozorňovali, že počty pitev klesly na desetinu. Nový kodex vyžaduje souhlas zemřelého, a proto se nyní provádějí pouze pitvy dané zákonem. Nemocnice totiž nepovažují za etické, aby žádali od pacientů případný souhlas k pitvě. [celá zpráva]

Kvůli nízkému počtu pitev chybějí lékařům i oční rohovky. [celá zpráva]