Ze srovnání je patrné, že lednová průměrná měsíční teplota 2,9 stupně Celsia řadí měsíc k teplotně nadnormálním. „Teplotní odchylka od normálu 1961–1990 byla 3,1 stupně Celsia, odchylka od dlouhodobého průměru 1775–2010 dosáhla 3,7 stupně,” konstatovali meteorologové. Letošní leden se tak umístil na 23. až 25. místě od  roku 1775.

Ještě výrazně teplejší úvod roku zaznamenali meteorologové v minulých letech. V roce 2007 byla průměrná lednová teplota dokonce 6,3 stupně Celsia. Rok nato byla průměrná teplota 4,3 stupně a v roce 2012 3,3 stupně.

Jak však ČHMÚ připomíná, nejsou teplé úvody roku doménou poslední doby. V roce 1796 byla průměrná teplota 5,7 stupně Celsia.

Srovnání průměrných denních teplot v Klementinu

Srovnání průměrných denních teplot v Klementinu.

FOTO: Český hydrometeorologický ústav

Na opačném konci žebříčku stojí leden v roce 1799.  S průměrnou měsíční teplotou –9,3 stupně byl v historii klementinských měření nejchladnější.

Závěr měsíce byl chladnější

Meteorologové připomněli, že velmi teplé byly letos zejména úvodní dvě dekády. „Období 1. až 20. ledna 2014 mělo průměrnou 20denní teplotu 5,2 stupně,” uvedl ČHMÚ. Ani v tomto případě však nejde o hodnotu aspirující na pomyslný rekord. V roce 2007 byla průměrná teplota v tomto období 8,7 stupně Celsia.

„Letošní leden i jeho jednotlivé části se tedy v rámci klementinské řady umístily mezi velmi teplé ledny, ale co se týče rekordů, nedosáhly ani na pomyslný „bronz", byly i podstatně teplejší ledny,” shrnuli meteorologové.