"Mohu vám jen říci, že žalobě Františka Oldřicha Kinského bylo vyhověno. Jinak odmítám toto mé rozhodnutí komentovat, protože bych mohl být nařčen z podujatosti v dalších soudních přích, které mám na starosti," řekl Právu soudce Antonín Libra, který má v Chrudimi ještě rozhodnout o desítkách soudních sporů o určení vlastnictví bývalého majetku hraběcí větve šlechtického rodu Kinských.

Kinský dostal 60 akrů

Chrudimský soud ale vypracoval během úterního odpoledne oficiální tiskové prohlášení, které Právu poskytla soudkyně Soňa Soukupová. "Žalobě bylo vyhověno, neboť soud dospěl k závěru,že konfiskace uvedených pozemků podle dekretu prezidenta republiky č. 12/1945 Sb. neproběhla řádně a k vydržení vlastnictví pozemků státem nedošlo. Žalovaný - fyzická osoba, získal pozemky do svého vlastnictví v 90. letech od Pozemkového fondu ČR jako osoba oprávněná náhradou za proběhlou restituci majetku. Rozloha každého z pozemků je přibližně 30 arů. Rozsudek dosud nenabyl právní moci, účastníci řízení se práva odvolání proti rozsudku nevzdali," sdělila mailem Právu Soukupová.

Soudce Libra doposud všechny pře rozhodl s odkazem na desetiletou lhůtu vydržení v dobré víře v neprospěch potomka bývalé šlechtické rodiny Kinských, jejíž majetek kvůli spolupráci s okupanty jí byl po válce podle Benešových dekretů zabaven, nebo jednání odročil.

Kinského šestý úspěch

U chrudimského okresního soudu Kinský prostřednictvím svého advokáta Jaroslava Čapka podal 59 žalob, další dvacítka čeká na vyřízení u soudu v Ústí nad Orlicí. Celkem Kinský podal v republice 157 žalob na určení vlastnictví.

Pravomocně byl zatím úspěšný v pěti případech, kdy získal malé nemovitosti na obcích Orlickoústecka a ve Středočeském kraji. Patří mu teď pozemky v Újezdu u Chocně, polnosti a kus lesa v Běstovicích, polnosti s rybníkem ve Skořenicích na Choceňsku, náhrobní kaple ve Veltrusích a hájenka, rybník, bývalá obora a anglický park v Bošíně na Choceňsku. Tento majetek získal hned v prvním kole u okresních soudů, obce se ve strachu z neúměrných nákladů neodvolaly.

Kinský ještě nic neví, Čapek chystá tiskovku

Soudce Libra odmítl komentovat možnost, že tento případ může být zvratem v dosavadních neúspěších Kinského na Chrudimsku. Další případ, který v úterý pojednával a žalovanou stranou byla obec Tisovec jako současný uživatel obecních pozemků o rozloze několika málo hektarů, Libra odročil.

"Bude třeba vyslechnout další svědky, budou provedeny další důkazy," vysvětlil Právu Libra. Výjimečně nesdílný byl po včerejším rozsudku advokát Čapek. "Nemíním k tomu teď cokoliv říkat. Jednak to není tak podstatné, jednak chci zásadní vyjádření přednést ve čtvrtek na tiskové konferenci v Praze," řekl Právu Čapek a na dotaz, zda o chrudimském úspěchu informoval svého mandanta, žijícího v Argentině, odpověděl stejně stručně: "Zatím ne."