Z tisícových částek by měly být rázem desetitisícové či ještě drastičtější částky. Pokud se k tomu přičte ještě požadavek ministerstva financí na zdvojnásobení pokut v případech, kdy nejsou zaplaceny v dvoutýdenní lhůtě, pak se spáchání přestupku citelně prodraží.

Se zpřísněním postihu za nejčastější přestupky - dopravní - již počítá návrh zákona o provozu na pozemních komunikacích, který by se měl v červnu dostat ve Sněmovně do finiše. Prodražení tak podle všeho přijde ve třech vlnách: první přijdou na řadu právě dopravní přestupky, dalším krokem může být zdvojnásobení pokut v případě včasného nezaplacení a nakonec to bude změna sazeb za desítky nejrůznějších přestupků.

Nový přestupkový zákon je nyní již v připomínkovém řízení a vládě by se měl dostat na stůl do měsíce.

Nejvyšší sazba má být sto miliónů

Zatímco nejnižší možná pokuta při spáchání přestupku je a také zůstane obecně stanovena na stokorunu, horní hranici stanoví zákon. Nejvyšší možnou pokutou při spáchání přestupku se má do budoucna stát 100 miliónů korun, kterými bude potrestán ten, kdo nedodrží povinnost barvení a značkování paliv a maziv.

Až 50 miliónů korun bude hrozit např. podnikateli, který by neplnil některé paragrafy zákona o obalech či který by vyráběl a prodával auta, aniž by si zajistil platné osvědčení o schválení technické způsobilosti vozidla.

Pro občana, neboli fyzickou osobu, se postihy budou pohybovat řádově níž. Ale i on by měl zvýšení pokut výrazně pocítit. Například se má desetinásobně zvýšit sankce v případě rušení nočního klidu nebo působení veřejného pohoršení, dvojnásobek dnešní částky bude muset zaplatit občan, který vypaluje trávu.

Občanům se prodraží například i neuposlechnutí výzvy k úklidu na vlastním pozemku. Pokud dnes obtěžuje svým nepořádkem sousedy, může zaplatit až desetitisícovou pokutu, ale budou-li schváleny nové sazby, zaplatí až trojnásobek.

Za špatné pískoviště až 100 tisíc

I pískoviště se bude moci svému provozovateli prodražit, protože pokud hygienici zjistí, že písek v něm neodpovídá předpisům, pak ho to může přijít až na 100 tisíc korun.

Ještě tvrdší postih může postihnout podnikatele, který nezajistí pořádek na veřejném koupališti, kde se pokuta má zvýšit 300krát. Podnikatelé si budou muset vůbec dávat na páchání přestupků pozor - jejich sazby, kterými mohou být postiženi, se často ze statisíců přesouvají do miliónových částek.

"Policejní" triko za 50 tisíc Kč

Přísnější postihy mají čekat i na občany, kteří jakýmkoli způsobem zneužijí označení různých státních orgánů a organizací. Například pokud někdo neoprávněně použije znak Červeného kříže, pak místo dosavadních dvaceti tisíc bude muset zaplatit až sto tisíc korun pokuty.

Výraznější ochrany budou požívat i symboly policejní. Mělo by tím skončit například vožení policejní čepice za oknem, které má vyvolat zdání, že řidič je příslušníkem sboru a "kolegové" by k němu měli být shovívaví. Také nošení černých triček s nápisem Policie, která jsou součástí policejní uniformy, vyjde civilisty jako drahý špás. Zvýšení pokuty z tří na 50 tisíc je citelné.

Dvojnásobné sazby pokut proti současným mohou dopadnout na rodiče, kteří nepečují řádně o své děti. Například až 20 tisíc korun hrozí rodičům, kteří ohrozí malé dítě tím, že ho nechají bez dozoru nebo ho trestají nepřiměřeně a ponižují tím jeho důstojnost.

Zvýšené sazby budou čekat i na ty rodiče, kteří neposílají řádně děti do školy nebo se nebudou s nimi dostavovat na pravidelné povinné očkování. V prvním případě bude pokuta 20 tisíc korun a v případě druhém budou muset sáhnout do peněženky ještě hlouběji, neboť pokuta může dosáhnout až 50 tisíc korun.

"Návrhy nových sazeb pokut za přestupky připravila jednotlivá ministerstva na základě svých zkušeností, zda dosavadní výše ještě plní svou úlohu," řekl Právu ministr vnitra Stanislav Gross (ČSSD) s tím, že jeho úřad je garantem nového zákona.

Gross připustil, že projednávání se může protáhnout. Proto požadavek šéfa financí Bohuslava Sobotky (ČSSD) zdvojnásobit pokuty v případě nezaplacení bude podle Grosse asi projednáván samostatně, ještě před komplexní změnou přestupkového zákona.