Veřejný ochránce práv konstatoval v rámci zprávy za čtvrté čtvrtletí loňského roku, že zaměstnavatel, poté co se dozvěděl o onemocnění příslušníka, nařídil provedení „lékařského posouzení způsobilosti příslušníka bezpečnostního sboru k výkonu služebního místa”.

Lékař však namísto posouzení pouze ověřil diagnózu v nemocnici, kde bylo onemocnění policisty zjištěno. „Závěr lékařského posouzení zněl, že stěžovatel pozbyl dlouhodobě zdravotní způsobilost pro výkon služby,” konstatoval ombudsman. Poukázal na to, že hodnocení zdravotní způsobilosti na základě vyhlášky je „mechanické a automatické”.

Nepřípustná diskriminace, tvrdí ombudsman

„Pokud z vyhlášky vyplývá, že zdravotní stav v dané kategorii představuje bez dalšího zdravotní nezpůsobilost, je se zařazením automaticky spojeno skončení služebního poměru. Prokazatelnost příčinné souvislosti mezi zdravotním postižením a zdravotní nezpůsobilostí k výkonu služby, jejímž důsledkem je skončení služebního poměru, však v nastíněném postupu chybí,” pozastavil se ombudsman nad tím, že policie tak má výrazně ulehčenou situaci.

Závěrem dovodil, že  tato úprava služebního zákona je v rozporu s ústavním pořádkem ČR. „Onemocnění virem HIV (a to i v asymptomatické fázi) je možné považovat za zdravotní postižení, tj. za zakázaný diskriminační důvod dle antidiskriminačního zákona,” uzavřel ochránce práv.