Hlavě státu věří momentálně 42 procent občanů. „Prezidentovi častěji důvěřují respondenti starší 60 let, ekonomicky neaktivní, důchodci a příznivci ČSSDKSČM,“ konstatoval průzkum.

Sněmovna si oproti prosinci polepšila z 21 na 25 procent, Senát z 28 na 30 procent. Oběma komorám důvěřují zejména mladší lidé do 29 let, vysokoškoláci a lidé s dobrou životní úrovní.

Důvěra ústavním institucím (v procentech)
 duben 2013
prosinec 2013
leden 2014
prezident
61
41
42
vláda
16
24
-
Sněmovna
14
21
25
Senát
25
28
30
Krajské zastupitelstvo
44
41
42
Obecní zastupitelstvo
65
59
61
Starosta
64
61
61
Hejtman
43
39
37
 zdroj: CVVM

Stejnou důvěru jako k prezidentovi chovají občané rovněž ke krajským zastupitelstvům. Hejtmanům v čele krajů důvěřuje 37 procent dotázaných.

Největší důvěře se dlouhodobě těší obecní zastupitelstva a starostové, kterým shodně věří 61 procent respondentů.

Spokojenost s politickou situací (v procentech)
leden 2013
prosinec 2013
leden 2014
3
8
10
zdroj: CVVM

Důvěra občanů vůči vládě nebyla s ohledem na střídání kabinetů zjišťována.

Mírně roste v posledních měsících i celková spokojenost s politickou situací. V lednu byla desetiprocentní, což je meziroční nárůst o sedm procentních bodů.