„Nejde v základu o náš návrh, ale o návrh z dílny ČSSD, který jsme jen modifikovali podle parametrů lichtenštejnského a švýcarského vzoru. To znamená, že by tak jako v těchto špičkových vyspělých zemích měli mít občané právo rozhodovat – v případě, že budou sami chtít – v podstatě o čemkoli,“ informoval předseda hnutí Tomio Okamura na úterní tiskové konferenci.

Na přípustnost otázky referenda bude podle návrhu dohlížet Ústavní soud, který bude moci referendum případně nepovolit.

„Otázka pro referendum nesmí směřovat ke změně podstatných náležitostí demokratického právního státu, jakož i ke zrušení nebo omezení ústavně zaručených základních práv a svobod, nebo k rozhodnutí, které by bylo v rozporu se závazky, jež pro Českou republiku vyplývají z mezinárodního práva, nebo k zásahu do výkonu moci soudní,“ nastínil Okamura.

Prostor ve veřejnoprávních médiích

Návrh na referendum bude moci prezidentovi podat občanská iniciativa, a to na základě petice s nejméně 100 tisíci podpisy občanů, případně 50 poslanců nebo 31 senátorů. Referendum by se pak mělo konat nejdříve šest měsíců a nejpozději rok od doby, kdy prezident referendum vyhlásí.

"Aby byla omezena mediální manipulace a populismus, stanovíme, že v době začínající 60tým dnem a končící 48 hodin před zahájením hlasování se vyhradí pro referendum v Českém rozhlase celkem 5 hodin a v České televizi 5 hodin vysílacího času, který se bezplatně rozdělí rovným dílem mezi navrhovatele a oponenty," upřesnil Okamura.

Šéf hnutí pro svůj návrh argumentuje tím, že osm miliónů voličů je méně zmanipulovatelných než 281 poslanců a senátorů.