Rozptylové podmínky se v regionu zhoršovaly už od víkendu. V úterý ráno kolem 05:00 byla nejhorší situace v Českém Těšíně a Havířově na Karvinsku.

Už v pondělí ráno překročily hodnoty koncentrace prachu imisní limit 50 mikrogramů na metr krychlový na všech stanicích pro sledování kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji. Přes den pak hustota prachových částic vystoupala místy až nad 200 mikrogramů a dnes ráno již dosahovala v Českém Těšíně a Havířově hodnot kolem tří stovek mikrogramů.

Smogovou situaci meteorologové vyhlašují vždy, když dva dny po sobě čtyřiadvacetihodinové koncentrace polétavého prachu překračují hodnotu 100 mikrogramů na metr krychlový.

Pracovníci ČHMÚ doporučili vzhledem k vyhlášení smogové situace, aby se senioři, malé děti a lidé s chronickými dýchacími potížemi nebo nemocemi srdce při pohybu venku raději vyvarovali zvýšené tělesné zátěže. U dospělých bez zdravotních potíží ale podle meteorologů nejsou nutná žádná omezení. ČHMÚ také požádal všechny řidiče, kteří nutně nemusí vyjíždět, aby auta nechali doma, protože výfukové plyny značně přispívají ke zvyšování koncentrace prachu a oxidu dusičitého v ovzduší.

Ovzduší v Moravskoslezském kraji patří k nejhorším v zemi, na znečištění se podílí průmysl, doprava i topení v domácnostech. Podle odborníků jsou problémem i škodliviny, které do regionu míří ze sousedního Polska.