Vedle toho 61 procent lidí si myslí, že věcí muže by mělo být i finanční zajištění domácnosti. Podle dvou pětin Čechů je to ale starost obou partnerů.

Ženám větší část oslovených přiřkla v domácnosti vaření nebo úklid. O vaření jako vysloveně ženské činnosti mluví 72 procent občanů a o úklidu 53 procent.

„S rozdělením rolí jsem spokojena. Nepociťuji jako diskriminaci, když vařím, protože mne to baví. Naopak svoji roli v rodině nevidím v tom, že bych se hnala do opravy vypínačů v obývacím pokoji. Za podstatné považuji, že když jsem unavená, rodina nevyžaduje nutně teplou večeři. A když mají velký hlad, manžel uvaří sám, aniž by to považoval za porušení své role v rodině. Základem dobrých vztahů je přece kooperace a vzájemná pomoc,“ řekla Právu osmatřicetiletá vysokoškolačka Ema.

Vliv má také věk

Více než polovina dotázaných lidí si myslí, že společnou činností partnerů je starost o rodinný rozpočet a nákup potravin.

Podle psychologů to potvrzuje trend, kdy stále více manželů rozhoduje o výdajích domácnosti společně. Radí se, co nakoupit, a spolu i nakupují.

Podle rodinných poradců je mezi přesvědčením o správnosti životního postoje a realitou často rozdíl.

Většinou jsou to totiž ženy, které chodí na třídní schůzky, s dětmi se denně učí a jsou s nimi doma, když jsou nemocné. Podle jiných průzkumů péče o děti je praktickou doménou žen. Svou roli zde hraje i tradice a hlavně nezastupitelná mateřská role.

Větší část Čechů je přesvědčena, že i koníčkům, dalšímu vzdělávání a pěstování společenských kontaktů by se měli oba partneři věnovat stejně.

Ženy i muži vidí jiné priority

Názory lidí na rozdělení činností v rodině jsou podle CVVM zřetelně ovlivněny pohlavím dotázaných.

Ženy častěji uváděly, že nákup potravin, úklid, vaření, péče o děti, pěstování společenských kontaktů, starost o rodinný rozpočet a pěstování koníčků mají být věcí obou partnerů.

Naopak muži jsou častěji přesvědčeni o tom, že nakupování potravin, vaření, uklízení, péče o děti a pěstování společenských kontaktů mají být spíše záležitostí žen, zatímco koníčky a starost o rodinný rozpočet mají být spíše mužskou věcí.

Lidé starší šedesáti let pak častěji než ostatní tvrdí, že ženy mají nakupovat potraviny, vařit, uklízet, pečovat o děti a spravovat rodinný rozpočet. Muži se mají podle jejich názoru věnovat dalšímu vzdělávání, usilovat o profesní kariéru, finančně zajistit domácnost, vykonávat veřejné funkce, provádět běžné opravy v domácnosti a být iniciativní v intimním životě.