V roce 2010 ministerstvo za tyto služby zaplatilo 23,3 miliónu korun, o rok později 34,8 miliónu a v roce 2012 zhruba 48 miliónů korun.

V letech 2011 a 2012 ministerstvo podle kontrolorů například zaplatilo dvěma externím poradcům 848 tisíc korun za mediální služby. „A to přesto, že ke konci roku 2012 disponovaly odbor kabinetu ministra a odbor tiskový a marketingu celkem 25 zaměstnanci," uvedl NKÚ.

V roce 2011 zase MŽP zaplatilo 240 tisíc korun za právní služby externí společnosti, jejíž hodinové sazby se pohybovaly od 5878 korun do 12 747 korun. Ministerstvo přitom kontrolorům nepředložilo žádné dokumenty, které by dokládaly splnění objednávky.

Kontroloři také zjistili, že ministerstvo nakoupilo například 73 fotorámečků za 113 tisíc korun. Jejich cena se pohybovala od 592 korun do 14 760 korun za kus. V době kontroly přitom sloužilo svému účelu jen šest z nich, 64 rámečků bylo ve skladě a tři se zaměstnancům ministerstva nepodařilo dohledat.

NKÚ zkontroloval i náklady na společenské akce organizované ministerstvem. Zjistil, že v roce 2010 například zaplatilo téměř dva milióny korun za vánoční besídky pro děti v Praze a v Ostravě.

"Ve smlouvách ani fakturách přitom není položkový rozpis toho, za co ministerstvo peníze vyplatilo, ani další relevantní údaje, jako například počet účastníků besídek," uvádí NKÚ.

Miliónové odměny

Úřad také zjistil, že ministerstvo mezi roky 2010 až 2012 ukončilo pracovní poměr s 427 zaměstnanci a za odstupné vyplatilo celkem 18,4 miliónu korun. Ve stejném období přitom 318 zaměstnanců přijalo.

"V těchto letech zároveň výrazně vzrostl počet dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Za zmíněné tři roky jich ministerstvo uzavřelo celkem 346 a vyplatilo za ně odměny ve výši téměř 18 miliónů korun," uvedl úřad.

Náklady na odměny za takzvanou práci na dohodu podle něj meziročně markantně rostly, například mezi roky 2011 a 2012 o 90 procent. V některých případech šlo přitom podle NKÚ o běžnou administrativní práci, kterou mohlo ministerstvo zabezpečit vlastními zaměstnanci.

Ministerstvo nesouhlasí

Ministerstvo životního prostředí se závěry kontrolního úřadu nesouhlasí. Ústy svého mluvčího Matyáše Vitíka tvrdí, že na platech se ušetřilo, a to 24 miliónů korun. Poradenské služby se využívaly ke kontrolám operačního programu Životní prostředí.

„Co se týče poradenských služeb, tam to souvisí s kontrolami v rámci operačního programu Životní prostředí. V rámci podmínek se musí kontrolovat nezávislé plnění ze strany žadatelů o dotaci," řekl Vitík.

Jak se podle něj program blížil ke konci, projektů na kontrolu přibývalo. Právě kvůli tomu se podle Vitíka uzavíraly tyto dohody.