Benešovi vadí závazné kritérium, podle kterého by v roce 2030 mělo 27 procent vyprodukované energie pocházet z obnovitelných zdrojů.

Podle něj by evropská energetická koncepce měla mít jen jeden závazný cíl, a to do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů o 40 procent ve srovnání s rokem 1990. Podobný názor podle něj má také iniciativa 12 evropských energetických firem, do které patří i ČEZ. Ta o podobě koncepce s evropskými politiky jednala.

Z podoby nového evropského rámce by měla vycházet revize Státní energetické politiky ČR, která je podle Beneše nutná. Od té se bude odvíjet i potřeba případné dostavby dalších bloků jaderné elektrárny Temelín. ČEZ vypsal soutěž na dostavbu dvou bloků Temelína a Beneš připustil, že by po změně energetické koncepce mohl tendr zůstat bez vítěze.

"Posloupnost je taková, že nejdříve máte energetickou politiku EU, podle toho se musíte podívat na energetickou koncepci ČR a z toho vzejde, zda budeme nějakým způsobem modifikovat projekt Temelína," uvedl Beneš. Zpřesnění a aktualizace státní energetické koncepce může znamenat změnu potřeby elektřiny z Temelína o několik let, a to může mít dopad na probíhající tendr.