I vysvětlení zněla velmi podobně: Hokejisté sehráli všechna střetnutí jako profesionálové hodni své ceny, a proto i ke cti své vlasti. Nevýhra však ušetřila Prahu a celou zem scén, jaké tu provázejí vrcholná vítězství. Vedle řevu a opilecké spouště odpuzuje nejvíc velkovýroba falešného vědomí, že všichni příslušníci vítězného národa jsou jako jeden muž mistři světa a okolí ve všem všudy.

Sport jako významný projev lidského bytí se stal jedním z pilířů už hned první evropské demokracie. A byli to právě staří Řekové, kteří kladli důraz na jednotu těla a ducha. Pojem kalokagathiá, označující těsné spojení krásna s dobrem, pak přivedl Komenského k návrhu v té době revolučnímu - zavést do prvních škol i tělesnou výchovu; později inspiroval i Tyrše k založení slavného Sokola.

Učitel národů Jan Ámos, obklopený zvěrstvy třicetileté války, viděl v tělocviku návrat k míru. Tyrš, okřídlený nadšením procitajícího národa, jej chápal jako součást branné přípravy na osvobození. Duch Sokola proto udával tón v československých legiích v Rusku.

V letech studené války nahrazoval sport střet zbraní. V odvetu za triumf Jesse Owense, který zkazil Hitlerovi olympiádu 1936 čtverým zlatem černé rasy, cpali lékaři NDR i SSSR  své vítězící roboty anaboliky jako vánoční husy. A mnichovské hry 1972 se staly bojištěm, kde Palestinci krvavě zaútočili na mladé sportovce státu Izrael.

V Československu se stala národní odplatou za přepad sovětských tanků v srpnu 1968 právě následná porážka jejich hokejistů. Objednaní agenti KGB využili bezbřehého nadšení Čechů, aby místo nich demolovali výklady Aeroflotu a zdůvodnili tím dvacet let normalizace.

V ní zašla i kalokagathiá: Český olympijský vítěz v běhu na dlouhých tratích byl absurdně nařčen spolu s dvěma novináři a jedním dramatikem, že zavinili smrt Jana Palacha, když mu namluvili existenci studeného ohně. Čtveřice se bránila žalobou, jenže před rozsudkem vzdal běžec společný závod tím, že se lháři u soudu omluvil. Vrátil se ke sportu a dva z těch tří do kriminálu.

Hlavní bulvár Neapole mezi nádražím a přístavem s luxusními obchody se při utkáních místních fotbalistů mění na stisk tlačítek v zákop chráněný pancéřovými roletami. V Česku jsou občané zatím odkázáni na to, že zlatí hoši národa včas prohrajou.

Autor je spisovatel

PRÁVO 22. května