"Peníze z dividend jsou odkládány na zvláštní účet a nejsou využívány," řekl ministr. Rezervní důchodový fond chce zřídit proto, "aby v době, kdy budou nabíhat první kroky důchodové reformy, tady byla určitá rezerva, ze které by bylo možné transformaci financovat".

Na dotaz, zda se ČSSD obává možného kolapsu při realizaci důchodové reformy, Škromach odpověděl: "Ani ne kolapsu, ale samozřejmě vždycky je dobré mít nějakou rezervu."

Peníze z privatizací

Obdobný návrh na vytvoření rezervního důchodového fondu však už do Sněmovny předložili i poslanci ODS. Liší se pouze ve zdroji peněz. Podle nich by finančním zdrojem měla být část z výnosů příštích privatizací. Právu to řekla stínová ministryně práce a sociálních věcí a poslankyně ODS Alena Páralová. Nicméně Škromachův záměr přivítala: "Jsem ráda, že se soc. dem. snaží hledat zdroje i někde jinde, než v kapsách daňových poplatníků," uvedla.

Zpochybnila poněkud Škromachovu myšlenku peníze do fondu získávat z dividend od státních podniků: "Nevím, kolik dividendy vynášejí. Myslím si, že státní podniky často ani neplatí zdravotní a sociální pojištění, protože stát není ten, kdo dobře řídí podniky. Pochybuji, že například z Českých drah bychom něco dostali. Spíš bych byla pro to, aby podniky byly postupně privatizovány a fond byl potom naplněn z části výnosu té privatizace." Při upřesnění, že Škromach uváděl jako příklad ČEZ, Páralová dodala: "V tom případě, samozřejmě, že bychom asi byli pro."

Oba, jak Škromach, tak Páralová zatím odmítli sdělit své představy o tom, kolik peněz by v rezervním fondu mělo být: "My máme samozřejmě představy maximalistické. Zřejmě finance nás trošku uzemní. Bude to věc politické diskuse a ochoty co do toho vložit," konstatoval Škromach. "Bude záležet, co vláda zprivatizuje," dodala k financování fondu Páralová.

Reforma důchodů v nedohlednu

Kdy však dojde k případné realizaci důchodové reformy, si dnes nikdo netroufne odhadovat. V minulých dnech byl vytvořen expertní tým pro důchodovou reformu, v němž mají zastoupení všechny parlamentní strany a který začne modelovat jednotlivé představy.

Ty se zatím diametrálně odlišují: Zatímco ODS počítá s dalším zvyšováním penzijního věku, chce snížit pojistné, zavést jednotný nepříliš vysoký důchod a nechat na vůli občana jak se sám dostatečně zajistí na dobu stáří, KSČM odmítá další prodlužování věku odchodu do důchodu, žádá, aby občan byl ze základního pojištění zabezpečen nad úrovní minima, aby základní důchod odpovídal asi 45 procentům předcházejícího čistého příjmu a aby soukromé připojištění bylo pouhým nadstandardem, který si bude hradit jen ten, kdo na to má.

Koalice stojí mezi těmito póly - chce individuální účty občanů, aby každý věděl, kolik do systému zaplatil a podle toho měl vysoký či nízký důchod, chce, abychom o svém odchodu do penze rozhodovali sami, a chudé spoluobčany chce zajistit minimálním důchodem.