Masaříková současně popřela, že by na formulářích byly zjištěny špatné letopočty konání voleb, jak informovala některá média. Zasedání státní volební komise pokračuje jednáním s vedením tiskárny o konkrétních krocích nápravy.

Kolik ministerstvo za tisk zaplatilo, odmítla Masaříková s odkazem na smluvní ujednání o mlčenlivosti sdělit. "Jsou to věci, které by měly být samozřejmě hrazeny dodavatelem a technické řešení, které si k tomu zvolí, je samozřejmě také jeho záležitostí," komentoval jednání komise ministr vnitra Stanislav Gross (ČSSD).

Zmetky zjistili až na radnicích

Tři týdny před volbami do Evropského parlamentu zjistily volební komise, že formuláře a volební lístky neodpovídají zákonu. Do krajů byly sice tiskopisy rozeslány, ale některé není možné vůbec použít. Např. volební lístky mají podstatné chyby, které by mohly vyvolat spekulace o regulérnosti voleb. Formuláře pocházejí z tiskárny Svoboda, kterou vybralo ministerstvo vnitra.

Vedoucí správního odboru českobudějovického magistrátu Václav Suchopár za nepoužitelný označil formulář, ve kterém zapisovatelé informují o průběhu a výsledku hlasování ve volebních okrscích. Tiskopis totiž neobsahuje skutečná čísla stran od jedničky do jedenatřicítky, ale čísla od 80 do 99 v obráceném pořadí. Zakroužkováním čísel informuje zapisovatel statistický úřad o stranách, které dostaly v okrsku alespoň jeden hlas.

"Asi nějakým omylem, který nechci komentovat, byl zde přetisknutý vzor z volebního zákona. Je tu jasně napsáno, že skutečná čísla budou uvedena po vylosování Státní volební komisí. Považuji to za kardinální problém," upozornil Suchopár s tím, že zapisovatel nemá strany kde označit a nemůže ani formulář odevzdat statistickému úřadu.

"O problému jsme v pátek informovali Státní volební komisi v Praze a do jejího vyjádření nebudeme distribuovat tiskopisy včetně hlasovacích lístků do všech 66 obcí na Českobudějovicku," uvedl Suchopár.

Některé lístky jsou s modrým proužkem

Volební koordinátoři upozorňují i na problém u hlasovacích lístků. Některé, nezávisle na politických stranách, mají na okrajích modrý pruh. Tento lístek se potom odlišuje od ostatních.

"Ustanovení o hlasovacích lístcích zákona o volbách do Evropského parlamentu říká, že hlasovací lístky musí být vytištěny písmem téhož druhu a stejné velikosti, na papíru téže barvy, jakosti a týchž rozměrů," dodal Suchopár.

"Příloha k zápisu z jednání okrskových volebních komisí s čísly volebních stran a hnutí je chybná. Tiskárna nyní tyto formuláře stahuje a budou vytištěny znovu. Není to ovšem jediný tiskopis s chybami. Ty jsou i v hlasovacích lístcích. Celý den se tomu dnes věnujeme, abychom zjistili rozsah závad, přitom toto je již třetí kolo distribuce tiskopisů k volbám," potvrdila Právu doktorka Eva Sychrová z Krajského úřadu Jihomoravského kraje, která má organizaci voleb do Evropského parlamentu v kraji na starosti.

"Je vidět, že to řezačka křivě uřezala. Některý lístek je uřezaný zleva modrým pruhem, což ze zákona není přípustné. Všechny hlasovací lístky musejí být stejné," potvrdila i v Ostravě Jana Langrová.

Zasedne volební komise

Volební tiskopisy pocházejí z tiskárny nakladatelství Svoboda. To už upozornilo volební komise v krajích, že jsou v nich chyby, a že budou vyměněny.

"Čekáme na dodávku nových tiskopisů. Voličům mají být hlasovací lístky dodány nejpozději do 9. června, takže pořád ještě máme čas. Distribuci hlasovacích lístků jsme zastavili i na všech úřadech městského obvodu, aby to nešlo voličům. Čekáme, co řekne ministerstvo. Způsoby řešení jsou různé, musí ale rozhodnout správní orgán," uvedla Langrová.