Je totiž jediným ze členů bývalého představenstva, kdo odmítl loňskou kontroverzní amnestii Václava Klause, a dál trvá na soudním projednání případu. Ostatní bankéři milost přijali, a paradoxně se tak povinnosti zaplatit vzniklou škodu vyhnuli.

„Pokud jste přesvědčený, že jste skutečně nic neprovedl, a pokud si pozorně přečtete obžalobu a zjistíte, že tam není specifikována míra vlastního zavinění, pokud vidíte, že tam není ani úmysl, musíte dospět k závěru, že se s takovou obžalobou nemůžete ztotožnit a dobrovolně se rozhodnout, že jste něco spáchal, když jste to nespáchal,“ vysvětloval ve čtvrtek Právu u Obvodního soudu pro Prahu 1 sám Mareš, proč se rozhodl v procesu pokračovat.

„Zvolil jsem cestu práva, protože v právo věřím. Věřím i v nezávislost našich soudů. Nemohl bych se podívat do očí sám sobě ani své rodině a okolí,“ dodal bývalý bankéř, který od začátku procesu ztratil možnost uplatnit se ve svém oboru a opakovaně se musel přihlásit i na úřadu práce.

Amnestie stíhání zastavila

Před rokem se zdálo, že kauzu prezidentský pardon definitivně uzavřel. Kontroverzní druhý článek amnestie totiž zastavil stíhání podezřelých v těch trestních věcech, které se táhnou bez pravomocného rozhodnutí déle než osm let. A to byl i případ členů bývalého představenstva KB.

Obžaloba vinila bankéře z toho, že při obchodování banky s B. C. L. v letech 1997 až 1999 porušili povinnost opatrovat a spravovat cizí majetek. Soudy si kauzu opakovaně přehazovaly mezi sebou, bankéři byli čtyřikrát zproštěni obžaloby, odvolací soudy však případ vracely k novému projednání.

Představenstvo podle obžaloby schválilo finanční limity pro otevření dokumentárních akreditivů pro B. C. L., přestože jejich zajištění bylo nedostatečné.

Dva obžalovaní už zemřeli

Jaroslav Mareš jako jediný z devíti obžalovaných (dva – Jan Kollert a Karel Bednář – již zemřeli) trval na projednání věci i po zmíněné amnestii. „Tuto věc je třeba dotáhnout do konce. Aby bylo konstatováno, že král je nahý a že toto trestní řízení je od začátku absurdní, už samotné sdělení obvinění je nesmysl. Po zralé úvaze jsme se rozhodli ve věci pokračovat,“ podotkl Marešův obhájce Marek Nespala.

Zmocněnec KB Michal Zahradník, který u soudu uplatňuje vůči Marešovi nárok na 6,5miliardové odškodnění, se k případu odmítl vyjádřit.

Předsedkyně senátu Helena Králová hlavní líčení odročila na březen a hodlá vyslechnout i Marešovy bývalé spoluobviněné členy představenstva banky.